:

Vilka äter lavar?

Innehållsförteckning:

  1. Vilka äter lavar?
  2. Vad heter Skägglav en på latin?
  3. Vad är en lav uppbyggd av?
  4. Vad finns det för olika typer av lavar?
  5. Var finns skägglav?
  6. Var växer Skägglav?

Vilka äter lavar?

Renen är idisslare och har en unik förmåga att smälta lav. På sommarhalvåret äter den gräs, örter och löv. På vintern är den huvudsakliga födan renlav, ibland hänglav uppblandat med ljung och kråkbär.

Vad heter Skägglav en på latin?

Usnea filipendulaSkägglav / Vetenskapligt namn

Vad är en lav uppbyggd av?

Laven består av två organismer Blås laven, som är bland de vanligaste i Sverige, består som de flesta andra lavarna av en svamp och en alg. Laven kallas då för en tvåkomponentslav. Svampen och algen lever i symbios med varandra vilket betyder att de samarbetar för att bättre klara sig i naturen.

Vad finns det för olika typer av lavar?

Traditionellt har man ofta delat in lavarna efter hur de växer:

  • Busklavar med ett buskliknande, ofta upprätt växtsätt (exempel: renlavar, skägglavar),
  • Bladlavar med ett flikigt växtsätt (exempel: blåslav, näverlav) samt.
  • Skorplavar som är helt fastvuxna vid underlaget (exempel: kartlav, vindlav).

Var finns skägglav?

Skägglaven växer på gamla barrträd, främst i Norrland. Ofta kallar man felaktigt alla lavar som växer i träden och ser ut som ”skägg” för skägglav. Egentligen kallas alla dessa för hänglavar.

Var växer Skägglav?

Skägglaven växer på gamla barrträd, främst i Norrland. Ofta kallar man felaktigt alla lavar som växer i träden och ser ut som ”skägg” för skägglav. Egentligen kallas alla dessa för hänglavar. Skägglaven känns igen på den vitgula färgen.