:

Kan utländska studenter arbeta i Sverige?

Innehållsförteckning:

  1. Kan utländska studenter arbeta i Sverige?
  2. Får man arbeta på studentvisum?
  3. Får EU-medborgare arbeta i Sverige?
  4. Får man jobba med studentvisum i USA?
  5. Kan man jobba med LMA kort?
  6. Vad är permanent uppehållsstatus?

Kan utländska studenter arbeta i Sverige?

Studenter från länder inom EU/EES har möjlighet att jobba i Sverige och behöver inte söka arbetstillstånd.

Får man arbeta på studentvisum?

Om du har ett uppehållstillstånd för studier vid ett universitet eller högskola får du arbeta under den tid tillståndet gäller. Om du vill arbeta i Sverige efter avslutade studier behöver du ett arbetstillstånd.

Får EU-medborgare arbeta i Sverige?

Som EU/EES-medborgare har du rätt att arbeta, studera eller bo i Sverige utan uppehållstillstånd. Du har även rätt att starta och driva eget företag. Rätten för EU/EES-medborgare att vistas i Sverige utan uppehållstillstånd kallas uppehållsrätt.

Får man jobba med studentvisum i USA?

Som icke-amerikansk student på college eller universitet i USA reser du in i landet och vistas där under ett F1-visum, även kallat studentvisum. Studentvisumet ger dig möjlighet att arbeta på campusområdet men inte utanför.

Kan man jobba med LMA kort?

En asylsökande som är undantagen kravet på arbetstillstånd (har AT-UND) har rätt att arbeta i Sverige utan arbetstillstånd. Du kan använda den asylsökandes LMA-kort för att se om hen har AT-UND.

Vad är permanent uppehållsstatus?

Permanent uppehållsstatus kan erhållas om personen i fråga har uppehållit sig minst fem år i boendestaten. Uppehållsstatus och permanent uppehållsstatus kan gå förlorade på i stort sett samma sätt som uppehållsrätt och permanent uppehållsrätt för unionsmedborgare.