:

Varför står det att jag är inloggad i en annan stad?

Innehållsförteckning:

  1. Varför står det att jag är inloggad i en annan stad?
  2. Kan man låsa sin profil på Netflix?
  3. Vilka enheter är jag inloggad på?
  4. Kan man se om någon försökt logga in på ens Facebook?
  5. Hur lägger man lösenord på Netflix?

Varför står det att jag är inloggad i en annan stad?

Jag känner inte igenom en plats i avsnittet Här är du inloggad på mitt Facebook-konto. Om du ser en plats som du inte känner igen kontrollerar du först om den är kopplad till någon din mobila enhet. Om du använder mobila enheter skickas trafiken ofta via en IP-adress som inte avspeglar var du verkligen befinner dig.

Kan man låsa sin profil på Netflix?

Öppna Profil- och föräldrakontroller (Profile & Parental Controls) för den profil du vill låsa. Ändra inställningen Profillås (Profile Lock). Ange ditt Netflix-lösenord. Markera rutan Kräv PIN-kod (Require a PIN) för att ange att åtkomst till profilen måste ske via PIN-kod.

Vilka enheter är jag inloggad på?

Öppna Google-kontot. Välj Säkerhet på navigeringspanelen till vänster. Välj Hantera alla enheter på panelen Dina enheter. Där ser du vilka enheter du är inloggad på med Google-kontot och vilka enheter du har varit inloggad på under de senaste veckorna.

Kan man se om någon försökt logga in på ens Facebook?

Tryck på Säkerhet och inloggning. Bläddra ned och tryck på Få aviseringar om okända inloggningar. Välj var du vill ta emot dina varningar, exempelvis ditt e-postkonto eller med en Facebook-avisering från en identifierad enhet.

Hur lägger man lösenord på Netflix?

Så här ändrar du ditt lösenord för Netflix

  1. Gå till netflix.com/loginhelp.
  2. Välj E-post (Email).
  3. Ange din e-postadress och välj Skicka e-post till mig (Email Me).
  4. Följ stegen i det e-postmeddelande för lösenordsåterställning som skickas till dig.