:

Vad menas med UI?

Innehållsförteckning:

  1. Vad menas med UI?
  2. Hur är det att jobba med UX design?
  3. Vad är skillnaden mellan UX och UI?
  4. Vad menas med UX?
  5. Varför behövs UX design?

Vad menas med UI?

UI står för User Interface UI är en förkortning av User Interface som betyder användargränssnitt. Det här handlar om det faktiska visuella utseendet för en tjänst eller produkt, till exempel färger, knappar, grafik, bilder, men också om den uppfattning och känsla som detta ger användaren.

Hur är det att jobba med UX design?

En UXDesigners roll är att förstå sig på användaren genom olika väletablerade metoder, där slutmålet är att tillsammans med utvecklare kunna skapa användarvänliga produkter. Är du socialt lagd, intresserad av psykologi, nyfiken på människor och deras beteende så kan UX-designer utbildningen vara något för dig!

Vad är skillnaden mellan UX och UI?

Om UX beskriver vilka steg du som använder kommer göra, vilken layout du ska ha, och vilken information användaren behöver se i gränssnittet i respektive steg, så beskriver UI-designen vilka färger, typsnitt med mera du ska använda som ett ”lager ovanpå” detta.

Vad menas med UX?

UX står för user experience och betyder användarupplevelse. UX-design handlar kort och gott om designarbete som förbättrar användarnas upplevelse av en tjänst eller produkt. Detta leder till nöjdare kunder, träffsäkra tjänster och ökad lönsamhet för företaget.

Varför behövs UX design?

En positiv användarupplevelse och tillfredsställda behov skapar nöjda och lojala användare, vilket i sin tur driver exempelvis försäljningen eller skapar annan nytta. Om en produkt eller tjänst däremot är svår att använda eller inte uppföljer användarbehoven, kommer den snabbt tappa användare.