:

Har facket rätt att se allas löner?

Innehållsförteckning:

 1. Har facket rätt att se allas löner?
 2. Varför startade man fackföreningar?
 3. Får arbetsgivaren reda på om man går med i facket?
 4. Vilka argument finns det för att vara med i facket?
 5. Vad har en fackförening för uppgifter?
 6. Varför bildades LO?

Har facket rätt att se allas löner?

I ett liknande ärende hos Datainspektionen år 2007 mellan fack och arbetsgivare blev utfallet däremot det motsatta. Enligt gällande kollektivavtal hade den fackliga organisationen (Byggnads) rätt att få ta del av löneuppgifter med fullständiga namn och personnummer, även från oorganiserade arbetstagare.

Varför startade man fackföreningar?

Fackföreningar bildas Liksom i hela den industrialiserade världen började arbetarna i Sverige bilda fackliga organisationer för att slåss för bättre villkor. Redan 1846 bildades Typografiska föreningen i Stockholm, som var en intresseförening för typografer.

Får arbetsgivaren reda på om man går med i facket?

Föreningsrätten innebär bland annat att arbetsgivaren inte har rätt att ta reda på vilken eller om du är med i en facklig organisation.

Vilka argument finns det för att vara med i facket?

10 bra skäl att bli medlem - Saco....Det är genom kollektivets styrka som du kan få tillgång till de individuella förmåner Saco och Sacoförbunden har förhandlat fram.

 1. Du får råd och stöd. ...
 2. Inkomstförsäkring - extra pengar när du blir arbetslös. ...
 3. Vägledning genom hela din karriär. ...
 4. Rådgivning för dig som är chef. ...
 5. Billig a-kassa.

Vad har en fackförening för uppgifter?

En fackförening eller ett fackförbund är en organisation där anställda inom ett visst yrke eller en viss arbetsplats går ihop för att arbeta för sin situation och sina rättigheter på arbetet. Fackföreningen kan ge stöd i frågor om arbetsvillkor och hjälpa till vid tvister med arbetsgivaren.

Varför bildades LO?

LO bildades 1898 av 21 fackförbund som representerade 90 procent av de fackanslutna. I början var LO en defensiv organisation, som skulle stödja förbund vilka drabbats av lockout eller stred för föreningsrätten.