:

Vad tjänar man på Unicef?

Innehållsförteckning:

  1. Vad tjänar man på Unicef?
  2. Kan man lita på Unicef?
  3. Vilka frågor arbetar UNICEF med?
  4. Vad är målet med UNICEF?
  5. Vad tjänar Chefen för UNICEF?

Vad tjänar man på Unicef?

Lönen är 107 000 kronor per månad. Ingen i styrelsen får lön, däremot får ledamöterna 500 kronor som ersättning för förlorad arbetsinkomst vid varje sammanträde som de deltar i.

Kan man lita på Unicef?

UNICEF Sverige har ett 90-konto och kontrolleras därför av Svensk Insamlingskontroll. För att få ha ett 90-konto måste organisationen göra en årsredovisning som årligen granskas av auktoriserad revisor. Det finns också krav på att minst 75 procent av de insamlade medlen måste gå till verksamheten.

Vilka frågor arbetar UNICEF med?

UNICEFs värdegrund och arbete baseras på barnkonventionen. Vi arbetar för att alla barns rättigheter ska respekteras runt om i världen och kämpar för att barnkonventionens bestämmelser efterlevs både internationellt och nationellt.

Vad är målet med UNICEF?

Det viktigaste och övergripande målet är att få slut på fattigdom och hunger. Målen är universella och ska gälla för alla länder – inte bara de fattiga. Målen gäller alla människor då alla har samma rättigheter – ”nobody will be left behind”

Vad tjänar Chefen för UNICEF?

Pernilla Baralt, generalsekreterare för Unicef i Sverige, har 104 000 kronor i månadslön, och är en av dem som har bäst ersättning.