:

Får polisen använda sig av infiltratörer?

Innehållsförteckning:

  1. Får polisen använda sig av infiltratörer?
  2. Vad krävs för att bli undercover polis?
  3. När har polisen span?
  4. Vad är en informator?
  5. Vad gör en infiltratör?
  6. Är infiltratörer olagligt?
  7. Hur arbetar informatörer?
  8. Vad tjänar en informatör?
  9. Vad är en informatör polisen?

Får polisen använda sig av infiltratörer?

Infiltratören kan antingen vara en privatperson eller en polis med skyddad identitet. Det finns ingen lagreglering över användningen av informatörer och infiltratörer. Metoderna måste förhålla sig till polislagen och de allmänna principerna som kommer till uttryck där.

Vad krävs för att bli undercover polis?

För att kunna arbeta undercover ska man anmäla sitt intresse till Rikskriminalens grundkurs. – Det här är en verksamhet som inte liknar något annat inom polisen. Att arbeta undercover är ett speciellt och sofistikerat arbete som kräver mycket av utövaren.

När har polisen span?

Det arbete som i många fall föregår en brottsutredning eller som tar vid när ett brott med okänd gärningsman begås brukar i dagligt tal kallas för spaning. Vilka spaningsmetoder som polisen får använda sig av är inte reglerad i detalj.

Vad är en informator?

Informatören är specialist på att planera, utforma, sprida, utvärdera och förvalta information. Informatören måste kunna bygga upp ett förtroende genom att förvalta och utveckla informationsfrågorna. Det är viktigt att vara tydlig i sin kommunikation och kunna fånga verksamhetens vision och mål.

Vad gör en infiltratör?

En polisiär infiltratör kan exempelvis infiltrera genom att: (i) dölja sin polisiära yrkesutövning genom att underlåta att yppa den, (ii) dölja sin polisiära yrkesutövning genom ett förledande, kan t. ex.

Är infiltratörer olagligt?

Provokation och infiltratörer Det här är en sorts provokation som är tillåten i vissa brottsutredningar i Sverige. Däremot är det aldrig tillåtet för en infiltratör att använda hot eller skrämseltaktik, vilket är viktigt att poängtera i sammanhanget, avslutar Isabelle Bjursten.

Hur arbetar informatörer?

Informatören arbetar med att på olika sätt föra ut företags, myndigheters eller organisationers budskap. Det är ett arbete med många olika inriktningar. Arbetet kan handla om att undersöka marknaden, analysera informationsbehovet eller att ge råd inom området.

Vad tjänar en informatör?

42 200 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Vad är en informatör polisen?

Informatörer kan under vissa förutsättningar användas för att lämna information och upplysningar om brott eller brottslingar till polisen.