:

Vem betalar för facklig tid?

Innehållsförteckning:

 1. Vem betalar för facklig tid?
 2. Vilka fackliga utbildningar ska arbetsgivaren betala?
 3. Vad ingår i facklig tid?
 4. Kan arbetsgivaren neka facklig utbildning?
 5. Vad är en normal lön 2021?
 6. Vem betalar Bam utbildning?
 7. Vilka aktiviteter ingår i facklig verksamhet som arbetstagaren har rätt att få ersättning för?
 8. Har en arbetsgivare skyldighet att självmant förhandla med facket i vissa fall?
 9. Vad är en viktigare förändring och när bör förhandlingen aktualiseras?
 10. Vad innebär det att vara fackligt ombud?
 11. Vad är fackligt uppdrag?
 12. Hur länge kan arbetsgivaren skjuta på begärd ledighet för fackliga studier?

Vem betalar för facklig tid?

Vår rekommendation är att klubben och arbetsgivaren kommer överens om förutsättningar och omfattning av facklig tid på arbetsplatsen. Inled en sådan diskussion med arbetsgivaren! Tydlighet i riktlinjer är bra för alla parter på en arbetsplats. Den löpande fackliga verksamheten ska alltså vara betald av arbetsgivaren.

Vilka fackliga utbildningar ska arbetsgivaren betala?

Arbetsgivaren har inte någon skyldighet att betala kurskostnader för fackliga utbildningar (med undantag för arbetsmiljöutbildningar enligt Bilaga B i Livsmedelsavtalet).

Vad ingår i facklig tid?

Förtroendevalda som har förhandlingsmandat på arbetsplatsen behöver ges tid för att kunna förbereda och utföra eventuella förhandlingar. Både förberedelsen och den faktiska förhandlingen är alltid betald tid.

Kan arbetsgivaren neka facklig utbildning?

Du kan få ledigt för vissa fackliga studier enligt förtroendemannalagen. Studierna ska i alla fall indirekt ha betydelse för det fackliga arbetet på arbetsplatsen. Det finns vissa möjligheter för arbetsgivare att neka eller skjuta på ledighet enligt lagen, men den rätten är begränsad och får inte missbrukas.

Vad är en normal lön 2021?

Medianlön mellan kön

MänKvinnor
Medianlön33 00030 500
Månadslön37 20033 500
10:e percentilen24 00023 100
25:e percentilen27 80026 200

Vem betalar Bam utbildning?

Arbetsmiljölagen säger att arbetsgivaren och arbetstagaren gemensamt ska svara för att skyddsombud får "erforderlig utbildning". I fråga om deltagaravgiften är det arbetsgivarens ansvar.

Vilka aktiviteter ingår i facklig verksamhet som arbetstagaren har rätt att få ersättning för?

Också infor‑ mation till medlemmarna om lagar och avtal eller om resultat av förhandlingar med arbetsgivaren räknas som facklig verksamhet. Den fackliga verksamheten behöver inte alltid vara direkt knu‑ ten till den egna arbetsplatsen för att lagen ska gälla.

Har en arbetsgivare skyldighet att självmant förhandla med facket i vissa fall?

Enligt MBL, Lagen om medbestämmande i arbetslivet, är arbetsgivaren skyldig att förhandla om förändringar på arbetsplatsen. I vissa fall har den allmänna förhandlingsrätten i paragraf 10 § MBL förstärkts så att arbetsgivaren är skyldig att själv ta initiativ till förhandlingar innan hen fattar beslut.

Vad är en viktigare förändring och när bör förhandlingen aktualiseras?

Vad som är ”viktigare förändring” kan variera mellan olika arbetsgivare. Generellt kan man säga att arbetsgivaren är förhandlingsskyldig i frågor där man typiskt sett bör räkna med att fackförbunden vill ha möjlighet att förhandla. Exempel på viktigare förändring: Nedläggningar av hela eller delar av verksamheten.

Vad innebär det att vara fackligt ombud?

Du fungerar som en länk mellan medlemmarna, arbetsgivaren och Kommunal. Du och dina kollegor vet vad som är bra på er arbetsplats – och vad som skulle kunna bli bättre. Du för medlemmarnas talan i viktiga frågor och kan föreslå och driva idéer. Du hjälper också till att informera om viktiga frågor från Kommunal.

Vad är fackligt uppdrag?

I praktiken innebär uppdraget att: Ge råd och stöd till medlemmar. Det kan handla om att stötta och peppa i frågor om lön, arbetstid och föräldraledighet. Påverka och förhandla med arbetsgivaren.

Hur länge kan arbetsgivaren skjuta på begärd ledighet för fackliga studier?

Som framgår av redovisningen ovan kan en kollektivavtalsbunden arbetsgivare skjuta på begärd ledighet avseende facklig utbildning enligt studieledighetslagen i högst två veckor från ansökningstillfället.