:

Vad föreskriver arbetsmiljöförordningen om tillgänglighet av författning?

Innehållsförteckning:

  1. Vad föreskriver arbetsmiljöförordningen om tillgänglighet av författning?
  2. Kan företaget se vad jag surfar på hemma?
  3. Vad får man göra på jobbdator?
  4. Vad är arbetsmiljölagen Ja En vadå?
  5. Hur arbetsmiljölagen arbetsmiljöförordningen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter hänger ihop?
  6. Kan arbetsgivaren se vad jag gör på datorn hemma?
  7. Kan arbetsgivaren se webbhistorik?
  8. Vad är arbetsmiljölagen inom vård och omsorg?

Vad föreskriver arbetsmiljöförordningen om tillgänglighet av författning?

Tillgängliga författningar 5 § Arbetsgivaren skall se till att arbetsmiljölagen () och denna förordning finns tillgängliga för arbetstagarna. Detsamma gäller de författningar som har utfärdats med stöd av lagen eller förordningen och som avser arbetsgivarens verksamhet.

Kan företaget se vad jag surfar på hemma?

2 Kan chefen se vilka sidor jag surfat in på? Om du är uppkopplad på nätverket på jobbet kan den informationen sparas på servern. Om du surfar hemma sparas informationen bara i webbläsaren. I vissa fall kan arbetsgivaren ha installerat övervakningsprogram på telefonen, men chefen måste i så fall informera om det innan.

Vad får man göra på jobbdator?

Att använda jobbmobilen / jobbdatorn privat Arbetsenheter kan användas till exempelvis privata bankärenden, shopping, privat mediekonsumtion eller spel, beroende på vilka inställningar och begränsningar på enheten som har installerats av arbetsgivaren.

Vad är arbetsmiljölagen Ja En vadå?

I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, till exempel regler om skyddsombudens verksamhet.

Hur arbetsmiljölagen arbetsmiljöförordningen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter hänger ihop?

Arbetsmiljölagen är grundläggande för allt arbetsmiljöarbete. Den kompletteras av arbetsmiljöförordningen. För den praktiska verksamheten kompletteras lagen av så kallade föreskrifter och allmänna råd från Arbetsmiljöverket.

Kan arbetsgivaren se vad jag gör på datorn hemma?

Har arbetsgivaren rätt att gå in i min dator? Ja, arbetsgivaren har rätt att kontrollera dels att den anställde sköter sitt jobb på rätt sätt, dels att hon eller han inte bryter mot lagar eller arbetsplatsens riktlinjer för datoranvändning.

Kan arbetsgivaren se webbhistorik?

Det är bara mobiloperatören som kan se vart du surfar eller om du nyttjar företagets wifi så kan IT se din trafik i brandväggen.

Vad är arbetsmiljölagen inom vård och omsorg?

Du som arbetstagare har krav på dig att medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Du måste vara uppmärksam och följa de rutiner och instruktioner som finns.