:

Hår inte fått Mönstringsbrev?

Innehållsförteckning:

 1. Hår inte fått Mönstringsbrev?
 2. Måste jag kriga?
 3. När får man Mönstringsunderlaget?
 4. Hur vet jag om jag har blivit kallad till mönstring?
 5. Hur blir man befäl i Hemvärnet?
 6. Vilka länder skyddar Sverige i krig?
 7. När kommer Mönstringsunderlaget 2022?
 8. Är mönstrat korsord?
 9. Vad händer om man blir kallad till mönstring?

Hår inte fått Mönstringsbrev?

Det är viktigt att du både besvarar mönstringsunderlaget och genomför mönstring tills dess att du blivit beviljad uppskov. Om du blir inskriven till en militär grundutbildning men inte kommer till utbildningsstarten, eller avbryter utbildningen utan giltiga skäl, kan du bli dömd till fängelse.

Måste jag kriga?

Alla mellan 16 och 70 år som är bosatta i Sverige är totalförsvarspliktiga. Det betyder att de, om det behövs, är skyldiga att delta i verksamhet som krävs för att förbereda Sverige för krig. Personalförsörjningen av det svenska försvaret bygger på ett system med både frivillighet och plikt.

När får man Mönstringsunderlaget?

Samma år som du fyller 18 kommer du att få hem ett brev från Plikt- och prövningsverket med information om mönstringsunderlag och mönstring. Du fyller i mönstringsunderlagen på webben och svarar på frågor om dig själv och din hälsa.

Hur vet jag om jag har blivit kallad till mönstring?

Det år du fyller 18 blir du ombedd att svara på ett frågeformulär på webben. Formuläret kallas mönstringsunderlaget. Plikt- och prövningsverket använder sedan uppgifterna för att bedöma om du ska kallas till mönstring eller inte.

Hur blir man befäl i Hemvärnet?

Försvarsmakten erbjuder en mängd kurser till dig som vill framåt inom din karriär i Hemvärnet. Hemvärnets stridsskola, HvSS, utbildar Hemvärnets chefer och är en av Försvarsmaktens fyra Stridsskolor. Skolan finns för dig som ska gå mot en chefsbefattning på grupp-, pluton-, kompani- eller bataljonsnivå inom Hemvärnet.

Vilka länder skyddar Sverige i krig?

Sverige ska försvaras med det civila och det militära försvaret tillsammans. I totalförsvaret ingår alla svenskar mellan 16-70 år och har som uppgift att tillsammans kämpa för att Sverige ska fungera som ett fritt land även vid kriser och om det blir krig. Det kallas för totalförsvarsplikt.

När kommer Mönstringsunderlaget 2022?

Mönstring för omkring 19 000 ungdomar Besked om man kallas till mönstring eller inte skickar vi ut i mars. Mönstringen för denna årskull startar i slutet av maj 2022 och pågår till maj 2023. - Det här är den femte årskullen vi kallar till mönstring sedan värnplikten återaktiverades 2017.

Är mönstrat korsord?

Synonymer till mönstra

 • förse med mönster.
 • inspektera, granska, besiktiga, nagelfara, syna, titta.
 • skrivas in, inskrivas, enrolleras; skriva in, inskriva, ta hyra, gå ombord.
 • omfatta, uppgå till, uppvisa, inräkna, kunna samla.

Vad händer om man blir kallad till mönstring?

Den som fått en kallelse till mönstring eller grundutbildning är skyldig att inställa sig och genomföra utbildningen enligt lagen om totalförsvarsplikt. Om du inte kommer till mönstringen utan att ha giltiga skäl kan du åtalas och dömas till böter eller fängelse.