:

Vilka program har alternativt urval?

Innehållsförteckning:

  1. Vilka program har alternativt urval?
  2. Vilka utbildningar kan man söka med arbetslivserfarenhet?
  3. Hur mycket merit behöver man för att komma in på vård och omsorg 2021?
  4. Hur lång är vård och omsorgsprogrammet?
  5. Vilket gymnasium har högst antagningspoäng?
  6. Vad är lägsta meritvärde?

Vilka program har alternativt urval?

Karolinska Institutet använder alternativt urval till läkarprogrammet (PIL) och tandläkarprogrammet (TAPIL). För att säkerställa att hela det alternativa urvalet kan genomföras inför höstterminen 2022 och vårterminen 2023 har Karolinska Institutet beslutat att minska antalet sökande som antas via PIL.

Vilka utbildningar kan man söka med arbetslivserfarenhet?

Eget företag, vård av barn, vård av annan person och värnpliktstjänstgöring räknas också som arbetslivserfarenhet.

Hur mycket merit behöver man för att komma in på vård och omsorg 2021?

Vård- och omsorgsprogrammet (2021) Vård- och omsorgsprogrammet hade år 2021 en medelpoäng på 201 och en antagningsgräns på 122.5 poäng.

Hur lång är vård och omsorgsprogrammet?

I programmet ingår arbetsplatsförlagt lärande på 15 veckor där du får möjlighet att praktisera på en eller flera vårdinrättningar. Du får då testa på yrket och knyta värdefulla kontakter med olika arbetsgivare. Du lär dig om vård, omvårdnad och omsorg samt om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning.

Vilket gymnasium har högst antagningspoäng?

337,5 poäng: Tärnaby Alpina Gymnasium, Naturvetenskapsprogrammet, Tärnaby . 327,5 poäng: ProCivitas Privata Gymnasium Helsingborg , Naturvetenskapsprogrammet. 325 poäng: Södra Latins gymnasium, Naturvetenskapsprogrammet, Stockholm . 320 poäng: Skanskagymnasiet, Teknikprogrammet, Växjö .

Vad är lägsta meritvärde?

Räkna ut ditt meritvärde (betygspoäng)! Ditt meritvärde (Mtv) är summan av dina 16 bästa betyg från grundskolan. Från och med 2014 kan även det 17:e betyget (i Moderna språk som läses inom ramen för språkval) räknas in utöver de 16 betygen och därmed kan man få max 340 Mtv = "poäng som utgör Meritvärde".