:

Vad är Konkurrenskomplettering?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är Konkurrenskomplettering?
  2. Kan man komma in på universitet med låga betyg?
  3. Vilken linje kräver högst merit?
  4. Kan man komplettera gymnasiebetyg?
  5. Hur många prövningar kan man göra?
  6. Vad är ett bra meritvärde 13?
  7. Vad är en bra merit?
  8. Vilka universitet har lägst Antagningspoäng?
  9. Vilka linjer är svårast att komma in på?

Vad är Konkurrenskomplettering?

Konkurrenskomplettering innebär att en sökande kompletterar för att höja sitt meritvärde. Den som konkurrenskompletterar prövas i både BI (direktgruppen) och i BII (kompletteringsgruppen) men med olika meritvärden.

Kan man komma in på universitet med låga betyg?

Ja, det går att komma in på nånting på universitetet med dina poäng. Eftersom antagningsgränserna till högskoleprogram och kurser styrs av hur många som söker så är det mycket lägre antagningspoäng för de utbildningar som är mindre populära.

Vilken linje kräver högst merit?

1) Psykologprogrammet För att komma in på den populäraste utbildningen, på Stockholms universitet, krävs högsta betyg i alla ämnen och maximala meritpoäng.

Kan man komplettera gymnasiebetyg?

Om du vill höja betyget på en eller flera kurser du redan har gått på gymnasiet, kan du göra det via en så kallad prövning. Då läser du på egen hand och tentar sedan av kursen eller kurserna. Om du får ett högre betyg än tidigare på ditt prov räknas det in i ditt jämförelsetal.

Hur många prövningar kan man göra?

Det finns inte någon begränsning av hur många gånger en person kan göra en prövning i samma ämne. Rätten till prövning gäller även personer som tidigare har fått betyg i ett avslutat ämne eller slutbetyg från grundskolan eller specialskolan.

Vad är ett bra meritvärde 13?

Om ditt snitt (jämförelsetal) är idag 13,87 och du får max meritpoäng ( + 2,5) blir ditt meritvärde rätt så mycket högre än idag. Betyg i kurser som ger dig meritpoäng räknas också in i ditt jämförelsetal och därför får du ännu högre höjning om du i t. ex engelska 7 och/eller i matematik 3 får C eller högre betyg.

Vad är en bra merit?

Meritpoäng läggs på ditt betyg Betygen räknas i en 20-gradig skala. Alltså är det bästa betygsvärdet du kan få 20,0 poäng. Du kan bara lägga på 2,5 meritpoäng på det, även om du kvalificerat dig för mer. Det betyder att det absolut maximala betygsvärdet är 22,5 poäng – fast det är väldigt ovanligt.

Vilka universitet har lägst Antagningspoäng?

Om du till exempel vill bli sjuksköterska och läsa sjuksköterskeprogrammet är det lättaste universitetet att komma in på Luleå tekniska universitet (14.54), därefter Blekinge tekniska högskola (15.20), följt av Linneuniversitetet (15.40).

Vilka linjer är svårast att komma in på?

– Det som är svårast att komma in på är i stort sett alltid samma program, läkare, psykolog, arkitekt, jurist och tandläkare. Ekonom har också åkt upp på listan. Lättare är det att komma in på program med många utbildningsplatser, till exempel ingenjör och lärare, säger Tuula.