:

Vad ledde hyperinflationen till?

Innehållsförteckning:

  1. Vad ledde hyperinflationen till?
  2. Vad händer med lån vid inflation?
  3. Varför har vi konjunkturer?
  4. Vad händer med börsen vid inflation?
  5. Vad blir inflationen 2022?

Vad ledde hyperinflationen till?

Om en centralbank tillhandahåller för stora mängder pengar stiger priserna och pengarnas värde urholkas. De mest kända exemplen på tider med väldigt hög inflation, så kallad hyperinflation, kännetecknas av att centralbanker minskade pengarnas värde genom att de tryckte för stora mängder sedlar.

Vad händer med lån vid inflation?

Inflationen leder alltså till att räntorna i ekonomin stiger vilket gör våra bolån generellt sett dyrare. Samtidigt äter inflationen upp våra lån som sjunker i värde i samma takt som inflationen i övriga ekonomin stiger.

Varför har vi konjunkturer?

En annan viktig faktor som påverkar konjunkturen är inflationen. Inflation innebär att pengarna blir mindre värda vilket gör alla varor och tjänster dyrare. En okontrollerad inflation kan uppstå då efterfrågan är större än utbudet under en längre tid. Då stiger priserna och varorna blir dyrare.

Vad händer med börsen vid inflation?

På kort sikt kan hög inflation leda till högre räntor vilket sänker värdet på riskfyllda tillgångar som aktier. Allt annat lika ska alltså börsen gå ned när räntan stiger. Men, ofta uppstår inflation på grund av att ekonomin går på högvarv och bolagen tjänar pengar vilket motverkar effekten av en högre ränta.

Vad blir inflationen 2022?

Direktionen har också beslutat att sänka takten i köpen av värdepapper under andra halvåret så att innehavet börjar minska. Med denna penningpolitik väntas inflationen sjunka tillbaka under nästa år och från 2024 vara nära 2 procent.