:

Vad gör man om man inte klarar en kurs på universitetet?

Innehållsförteckning:

  1. Vad gör man om man inte klarar en kurs på universitetet?
  2. Kan man läsa komvux samtidigt som man läser på universitetet?
  3. Vad händer om man inte klarar provet?
  4. Kan man läsa samma kurs två gånger komvux?
  5. Vem beslutar examensmålen?
  6. Vad innebär högskoleförordningen?
  7. Vad händer om man missar en kurs?
  8. Vad händer om man får F på ett omprov?

Vad gör man om man inte klarar en kurs på universitetet?

Om du inte har klarat tillräckligt många poäng eller kurser, så behöver du läsa in det som saknas för att kunna få studiemedel eller studiestartsstöd på nytt. I vissa fall kan vi ta hänsyn till särskilda skäl, till exempel om du har varit sjuk eller om dina studier påverkats av coronapandemin.

Kan man läsa komvux samtidigt som man läser på universitetet?

Ja, det är upp till dig hur mycket du vill plugga så det kan du göra så länge det gäller olika skolformer tex. Universitet och Komvux.

Vad händer om man inte klarar provet?

Om man inte klarar omprovet ska ett uppsamlingsprov, ett tredje tillfälle att skriva samma prov, erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.

Kan man läsa samma kurs två gånger komvux?

Som det är idag så finns det inte någon sorts förbud mot att läsa samma kurskomvux hur många gånger som helst. Dock har komvux begränsade ekonomiska resurser. Enligt Vuxenutbildningsförordningen måste komvux prioritera "personer med kort tidigare utbildningsbakgrund", dvs de som inte alls läste på gymnasiet.

Vem beslutar examensmålen?

Regeringen fattar beslut om examensmål och programmål. För varje nationellt program finns ett examensmål som anger mål för programmet, de inriktningar som finns inom programmet samt mål för gymnasiearbetet. Riksdagen fattar beslut om skollagen.

Vad innebär högskoleförordningen?

Högskoleförordningen (1993:100) kan enklast beskrivas som ett komplement till högskolelagen. Förordningen är beslutad av regeringen och är därigenom underordnad högskolelagen, som är beslutad av riksdagen.

Vad händer om man missar en kurs?

Men generellt funkar det så att om man inte klarar kurser som man måste klara för att kunna fortsätta så måste du helt enkelt vänta en termin eller ett år (beroende på hur ofta programmet antar nya studenter). Då får du göra omtentor och sedan hoppa på programmet där du var igen när du har klarat dem.

Vad händer om man får F på ett omprov?

Oavsett om du får F eller om du inte var där så är inte standarden att du får skriva provet igen. Däremot sätter några lärare in extratider för omprov, men detta sker endast cirka en gång per termin. Det beror alltså helt på vilken lärare eller vilken skola det handlar om.