:

Hur får jag ut mina Universitetsbetyg?

Innehållsförteckning:

 1. Hur får jag ut mina Universitetsbetyg?
 2. Hur får man tag på studieintyg?
 3. Var kan jag se mina studieresultat?
 4. Hur man räknar ut högskolepoäng?
 5. Hur kan man se sina högskolepoäng?
 6. Hur får man studentrabatt?
 7. När kontrollerar CSN studieresultat?
 8. Vad gör man om man får F på gymnasiearbetet?
 9. Hur räknas gymnasiearbetet in i betyget?

Hur får jag ut mina Universitetsbetyg?

Om du har tappat bort dina betyg kan du höra av dig till din skola för att en giltig kopia på betyget. Om skolan inte har kvar dina betyg ska du vända dig till Stadsarkivet i den kommun där du gick i skolan. Har du gått på en landstingsskola ska du vända dig till landstingets arkiv.

Hur får man tag på studieintyg?

Underskrivna intyg kan du beställa eller hämta i Servicecenter....Beställa studieintyg

 1. Resultatintyg visar alla dina avklarade kurser och eventuell examen.
 2. Registreringsintyg visar vilka kurser du är eller har varit registrerad , för de valda terminerna.
 3. Du kan få samtliga intyg svenska och engelska.

Var kan jag se mina studieresultat?

Studenterna kan begära intyg och studiemeritförteckningar samt ta del av sina studieresultat i Ladok. I många fall kan studenterna se sina uppgifter via sitt lärosätes studentportal eller motsvarande. Använder systemet vid antagning, för att utfärda examina samt planera och följa upp verksamheten.

Hur man räknar ut högskolepoäng?

Räkna själv

 1. Ge bokstavsbetygen ett siffervärde. Först får dina betyg ett siffervärde: ...
 2. Räkna ut ett betygsvärde för varje kurs. Det siffervärde du nu har satt för varje betyg multiplicerar du med kursens gymnasiepoäng. ...
 3. Lägg ihop alla betygsvärden. ...
 4. Dela summan med totala poängen. ...
 5. Kom ihåg kompletteringar och meritpoäng.

Hur kan man se sina högskolepoäng?

Det finns på Antagning.se. Logga in där och gå till dina meriter så ser du hur många högskolepoäng du har.

Hur får man studentrabatt?

Mecenatkortet ges ut kostnadsfritt till studerande från första årskurs på gymnasiet fram till examen från universitet eller högskola. Har du CSN bidrag eller lån skickas kortet till dig automatiskt. Studerar du utan CSN måste du be om ett studieintyg från skolans expedition för att ansöka om kortet.

När kontrollerar CSN studieresultat?

Vi prövar vanligtvis dina studieresultat i samband med att du söker studiemedel. Vi gör det varje gång du söker, utom allra första gången. Prövningen innebär att vi kontrollerar att du har tagit tillräckligt många poäng under dina tidigare studier.

Vad gör man om man får F på gymnasiearbetet?

Om man får betyget F i gymnasiearbete, kommer man att ett Studiebevis (och inte ett Examensbevis) och kan senare göra gymnasiearbete på Komvux och Examensbevis från Komvux (om man klarar E betyg i gymnasiearbete).

Hur räknas gymnasiearbetet in i betyget?

Betyg i alla kurser som ingår i din examen och betyg som du kompletterat för grundläggande och särskild behörighet räknas med. Betyget i gymnasiearbetet räknas inte. Betyg i utökade kurser som krävs för behörighet räknas med i jämförelsetalet.