:

Har flagnande stam?

Innehållsförteckning:

  1. Har flagnande stam?
  2. Varifrån kommer veden i ett träd?
  3. Vad betyder Platan?
  4. Varifrån trädet får sin massa?
  5. Är ÅM ett ord?
  6. Vad betyder städsegröna?

Har flagnande stam?

Kopparbjörk är ett medelstort träd som karakteriseras av sina rosa till kopparfärgade stammar vars näver som flagnar. Arten har samma ståndortkrav som himalayabjörk. Flera av björkarna uppseendeväckande bark.

Varifrån kommer veden i ett träd?

Trädets rötter har två viktiga funktioner; de grova rötterna förankrar trädet i marken och de finare sugrötterna absorberar vatten och näringsämnen från marken. Rotsystemets utformning (morfologi) varierar hos olika trädslag. Vissa har djupa pålrötter (t.

Vad betyder Platan?

platan = nyhögtyska platane och så vidare, ytterst av forngrekiska plátanos, till platýs, bred, och så vidare, på grund av de breda bladen; se under flat.

Varifrån trädet får sin massa?

Träd, liksom andra växter, bygger upp sin massa genom fotosyntesen, då koldioxid och vatten omvandlas till kolhydrater och syre. Av hela trädets massa består ca 50 % av vatten, lite beroende på vilket trädslag det är. Av vedens torrvikt består ca 50 % av grundämnet kol.

Är ÅM ett ord?

Åm uttalas åm och är ett substantiv -en -ar. Åm betyder: ä. rymdmått för våta varor om l.

Vad betyder städsegröna?

Städsegrön = behåller bladen året runt. T. ex buxbom, mahonia, järnek, lagerhägg och barrväxter är sådana växter. Även om städsegröna växter inte fäller sina löv eller barr varje höst, så sker ett visst utbyte av dem allt eftersom.