:

När får man antagningsbesked vt 2021?

Innehållsförteckning:

  1. När får man antagningsbesked vt 2021?
  2. Vilken tid kommer antagningsbeskedet 2022?
  3. När börjar högskolan våren 2022?
  4. Kan man komma in efter andra antagningsbeskedet?
  5. Vad händer efter andra antagningen?

När får man antagningsbesked vt 2021?

Anmälan till vårterminen 2022 (andra antagningsomgången)

15 september 2021Anmälan öppnar på antagning.se och universityadmissions.se
9 decemberAntagningsbesked med svarskrav
15 decemberSen anmälan öppnar
17 decemberSista svarsdag
22 decemberAndra antagningsbeskedet

Vilken tid kommer antagningsbeskedet 2022?

Ansökan till universitet och högskola inför höstterminen 2022 öppnar den 15 mars och stänger den 19 april – men vad händer sen? Den 12 juli kommer äntligen det första antagningsbeskedet.

När börjar högskolan våren 2022?

Basterminen med start vårtermin 2022 pågår under 22 veckor....Basterminen.

PeriodVeckaDatum
Vårterminen 202203–2417 januari 2022 – 19 juni 2022

Kan man komma in efter andra antagningsbeskedet?

Efter urval 2 Efter det andra urvalet är det möjligt att lämna återbud till platser där man är antagen eller reserv. På Mina sidor ser den sökande om reservantagning pågår till en viss utbildning. Skulle han eller hon bli antagen får hen ett mejl och nytt antagningsbesked.

Vad händer efter andra antagningen?

I antagningsbeskedet ser du om du är antagen, reservplacerad eller struken efter det andra urvalet. Om du nu blivit antagen till en utbildning, har de utbildningar du satt längre ner i din anmälan strukits. Det gäller också de utbildningar du kan ha varit antagen till i det första urvalet.