:

Har Sverige något försvar mot kärnvapen?

Innehållsförteckning:

  1. Har Sverige något försvar mot kärnvapen?
  2. Har Sverige missiler?
  3. Hur påverkas Sverige av kärnvapen?
  4. Kan man skjuta ner missiler?
  5. Hur stor yta spränger kärnvapen?

Har Sverige något försvar mot kärnvapen?

FN:s medlemsstater har förhandlat fram ett avtal om förbud mot kärnvapen. Men Sverige har inte skrivit under. Detta trots att dagens kärnvapen är farligare än någonsin. Styrkan i moderna kärnvapen är många gånger starkare än de atombomber som fälldes över Hiroshima och Nagasaki för över 70 år sedan.

Har Sverige missiler?

Med Luftvärnssystem 103 tillförs Försvarsmakten förmågan att skjuta ner ballistiska missiler och kryssningsrobotar med den robot som kallas Robot 103 B. Robot 103 A är främst till för att skjuta ner olika typer av fientliga flygplan.

Hur påverkas Sverige av kärnvapen?

De största omedelbara skadorna från ett kärnvapen sker till följd av en tryckvåg och värmestrålning. Det skiljer sig egentligen inte så mycket från hur andra bomber fungerar. Den stora skillnaden är effektens omfattning. Utöver effektens omfattning åstadkommer kärnvapen stora skador genom radioaktiv strålning.

Kan man skjuta ner missiler?

Med Luftvärnssystem 103 tillförs Försvarsmakten förmågan att skjuta ner ballistiska missiler och kryssningsrobotar med den robot som kallas Robot 103 B. Robot 103 A är främst till för att skjuta ner olika typer av fientliga flygplan.

Hur stor yta spränger kärnvapen?

Bomben hade en sprängverkan på runt 58 megaton trotyl, att jämföra med Hiroshimabomben som hade en sprängverkan på motsvarande 16 kiloton. Tsarbomben detonerades 30 oktober 1961 på ett testområde på Novaja Zemlja i Norra ishavet. Svampmolnet från bomben var 64 kilometer högt och runt 40 kilometer brett.