:

Vad finns det för fackföreningar?

Innehållsförteckning:

 1. Vad finns det för fackföreningar?
 2. Hur många svenskar är med i facket?
 3. Vilka är de tre stora centrala organisationerna på arbetsgivarsidan?
 4. Vad har de fackliga organisationerna för uppgifter?
 5. Vad får du för ditt medlemskap i facket?
 6. Vilka är de stora fackliga organisationerna?
 7. Hur många är medlemmar i facket?
 8. Vilka fackliga organisationer landstinget tecknar kollektivavtal med?
 9. Vilka är medlemmar i LO?

Vad finns det för fackföreningar?

Lista med Sveriges fackföreningar

 • Unionen – (populärast och fungerar för de flesta yrken)
 • Akademikerforbundet SSR.
 • Civilekonomerna.
 • Finansförbundet.
 • Handels.
 • Hotell och Restaurang.
 • IF Metall.
 • Jusek.

Hur många svenskar är med i facket?

År 2006 var andelen fackligt anslutna 77 procent hos både arbetarna och tjänstemännen. År 2019 tillhörde 60 procent av arbetarna en fackförening mot 72 procent av tjänstemännen. Den genomsnittliga fackliga anslutningsgraden i Sverige är dock ur ett internationellt perspektiv fortfarande mycket hög.

Vilka är de tre stora centrala organisationerna på arbetsgivarsidan?

Vilka är de tre stora centrala organisationerna på arbetsgivarsidan? Berätta kort om vilka arbetsgivare som ingår i respektive organisation. - Svenskt näringsliv, Sveriges kommuner och landsting och Arbetsgivarverket.

Vad har de fackliga organisationerna för uppgifter?

Fackliga organisationer har till uppgift att ta tillvara anställdas intressen i arbetslivet. En anställd har rätt att vara medlem i en facklig organisation. Som arbetsgivare är du skyldig att förhandla med facket i situationer som rör deras medlemmar.

Vad får du för ditt medlemskap i facket?

Det rör sig till exempel om hemförsäkringar, sjukförsäkringar och livförsäkringar som helt eller delvis ingår i din avgift. Du kan även rabatter och förmånliga villkor på så kallade medlemslån.

Vilka är de stora fackliga organisationerna?

I Sverige är de största fackliga organisationerna:

 • Tjänstemännens centralorganisation – TCO.
 • Sveriges akademikers centralorganisation – Saco.
 • Landsorganisationen i Sverige – LO.
 • Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR)
 • Allt om förbund.

Hur många är medlemmar i facket?

Fackligt anslutna År 2020 (kvartal 1) var 68 procent av samtliga anställda (exkl. heltidsstuderande) fackligt anslutna. Bland arbetare var andelen 61 procent och bland tjänstemän 72 procent. Kvinnor var fackligt anslutna i högre grad än män.

Vilka fackliga organisationer landstinget tecknar kollektivavtal med?

Fackförbund landsting Till exempel går många som arbetar som ingenjörer i något landsting med i fackförbundet Sveriges Ingenjörer och många akademiker som arbetar med kommunikation, hälsa eller förvaltning och som är anställda i ett landsting är med i fackförbundet SRAT.

Vilka är medlemmar i LO?

Medlemsförbunden inom LO är Kommunal, IF Metall, SEKO, Handels, Hotell- och restaurangfacket, Transportarbetareförbundet, Byggnadsarbetareförbundet, Elektrikerförbundet, Målarna, Musikerförbundet, Livsmedelsarbetareförbundet, Pappersindustriarbetareförbundet, Fastighetsanställdas Förbund och GS Facket för skogs trä- ...