:

Vad är skillnaden mellan UI och UX?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är skillnaden mellan UI och UX?
 2. Vad är en Designprincip?
 3. Vad innebär UI?
 4. Vilka är de klassiska principerna när det gäller grafisk design?
 5. Vad är Användbarhetsmål?
 6. Hur blir man en UX designer?
 7. Varför behövs UX-design?
 8. Vad är en UX Researcher?
 9. How do UX designers map out the user journey?
 10. What do companies look for in UX designers?
 11. Where can I learn UX/UI design?
 12. What is the history of UX design?

Vad är skillnaden mellan UI och UX?

Om UX beskriver vilka steg du som använder kommer göra, vilken layout du ska ha, och vilken information användaren behöver se i gränssnittet i respektive steg, så beskriver UI-designen vilka färger, typsnitt med mera du ska använda som ett ”lager ovanpå” detta.

Vad är en Designprincip?

Designprinciper är till för att underlätta och hjälpa designers i hur de ska tänka för att designa för en bra användarupplevelse. Principerna bygger på teoretisk och praktisk kunskap och tar upp exempelvis hur en designer ska göra i vissa situationer respektive hur hen inte ska göra.

Vad innebär UI?

UI står för User Interface UI är en förkortning av User Interface som betyder användargränssnitt. Det här handlar om det faktiska visuella utseendet för en tjänst eller produkt, till exempel färger, knappar, grafik, bilder, men också om den uppfattning och känsla som detta ger användaren.

Vilka är de klassiska principerna när det gäller grafisk design?

Lilla grafiska designskolan

 • Att formge är så mycket mer än att bara placera ut bild och text i en layout. Det krävs tid och planering för att lyckas skapa intressant design som också förmedlar ett budskap. ...
 • Designprinciper. ...
 • Symmetri och asymmetri. ...
 • Balans. ...
 • Rytm. ...
 • Linjering.

Vad är Användbarhetsmål?

3.2 Användbarhetsmål Användbarhetsmålen är vad som styr utvecklingen av systemet då dessa mål är vad som alla uppmätta nivåer av ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse ska jämföras mot. testuppgifter eller i jämförelse med ett konkurrerande system.

Hur blir man en UX designer?

Det finns många olika UX-designutbildningar som leder till ett yrke inom UX. Du kan välja att studera på Universitet och Högskola, Yrkeshögskola, Diplomutbildning eller läsa upp UX-kurser på Komvux. Väljer du en utbildning på universitet eller högskola är utbildningen ofta mer teknisk, med stora delar programmering.

Varför behövs UX-design?

En positiv användarupplevelse och tillfredsställda behov skapar nöjda och lojala användare, vilket i sin tur driver exempelvis försäljningen eller skapar annan nytta. Om en produkt eller tjänst däremot är svår att använda eller inte uppföljer användarbehoven, kommer den snabbt tappa användare.

Vad är en UX Researcher?

I rollen som UX-designer undersöker man användarnas behov och presenterar dessa i ett kommunikativt förfarande. Man kartlägger hur användarnas behov kopplas ihop med verksamhetsmålen och översätter sedan behoven till lösningsförslag som omvandlas till användbara gränssnitt, med stort fokus på tillgänglighet.

How do UX designers map out the user journey?

UX designers use a range of tools to map out the user’s journey through a product, including user flows and wireframes. User flows are basic flowcharts which visualize the complete path a user takes when using a product, from entry point right through to the final interaction. You can learn more in this introductory guide to user flows.

What do companies look for in UX designers?

Companies are often looking for UX designers who can manage their time and prioritize tasks to address the most critical needs first. You might be working on multiple projects (or multiple parts of the same project) over the course of a day.

Where can I learn UX/UI design?

One great option for learning UX/UI design is through Columbia Engineering UX/UI Boot Camp, where you’ll learn how to use a variety of UX design tools like Adobe XD, Figma, and InVision. Attending a bootcamp also gives you hands-on experience and training from experienced professionals in a short time frame — just 24 weeks.

What is the history of UX design?

The term has been credited to Donald Norman who joined Apple as a cognitive scientist. His desire was to explore all aspects of a user’s experience; including industrial design, graphics, the interface, and physical manual interaction. You can read all about the history of UX design here.