:

Får inte ha förvaltare enligt 11 kap 7 föräldrabalken?

Innehållsförteckning:

  1. Får inte ha förvaltare enligt 11 kap 7 föräldrabalken?
  2. Hur förkortas föräldrabalken?
  3. Har man rätt att bestämma på detta sätt åt en annan person?
  4. Vad krävs för att få tillbaka vårdnaden?
  5. Vad har en pappa för skyldigheter?

Får inte ha förvaltare enligt 11 kap 7 föräldrabalken?

Förvaltarskap får dock inte anordnas, om det är tillräckligt att godmanskap anordnas eller att den enskilde på något annat, mindre ingripande sätt får hjälp.

Hur förkortas föräldrabalken?

FB, förkortning för föräldrabalken.

Har man rätt att bestämma på detta sätt åt en annan person?

Du har rätt att vara med och bestämma saker som handlar om ditt liv. Ta hjälp av någon annan, om familjen vill bestämma eller kontrollera för mycket. Det är vanligt att det finns olika åsikter i en familj. Till exempel om vilken tid du ska komma hem på kvällen, vilka kläder du har, eller hur du använder sociala medier.

Vad krävs för att få tillbaka vårdnaden?

Om barnet står under vårdnaden av särskilt förordnad vårdnadshavare och barnets föräldrar eller någon av dem vill få vårdnaden överflyttad till sig så kan rätten besluta om att det ska ske. Frågor om en sådan här överflyttning av vårdnaden prövas på talan av båda föräldrarna, en av dem eller av socialnämnden.

Vad har en pappa för skyldigheter?

Som förälder till barnet är han alltså skyldig att betala underhåll då inte barnet bor hos honom. I början av barnets liv anknyter det till de personer som är viktiga för dess trygghet. Det kan därför vara av väldigt stor vikt att din systerson också får umgås med barnet för att skapa en relation.