:

Kan inte byta kanal med fjärrkontrollen Samsung?

Innehållsförteckning:

 1. Kan inte byta kanal med fjärrkontrollen Samsung?
 2. Hur man gör en kanalsökning?
 3. Vad är det för fel på min tv?
 4. Hur kopplar man en ny fjärrkontroll till TV?
 5. Hur gör man kanalsökning på Samsung tv?
 6. Kan inte styra tv med Telia fjärrkontroll?
 7. Hur aktiverar man fjärrkontroll?

Kan inte byta kanal med fjärrkontrollen Samsung?

Om inte fjärrkontrollen fungerar som den ska på grund av dålig batterikontakt eller statisk elektricitet kan problemet lösas genom att återställa fjärrkontrollen.

 1. Ta bort batterierna från fjärrkontrollen.
 2. Tryck på strömknappen på fjärrkontrollen i tre sekunder.
 3. Sätt i nya batterier i fjärrkontrollen.

Hur man gör en kanalsökning?

Om ni skall söka efter en enstaka kanal som försvunnit, Gör en manuell sökning! Givetvis finns ingen gemensam inställng för tv-kanaler, en del TV-fabrikanter kan ha sin speciella kombination. En Vanlig tryckknappning kan vara: "Meny" "Inställningar" "kanalsökning" eller "Tv-inställning" och sedan "Manuell sökning".

Vad är det för fel på min tv?

I första hand kontaktar du den operatör som du har abonnemang hos. Prova att göra en ny kanalsökning. Om du inte har ett abonnemang med en operatör vänder du dig istället direkt till Teracom. Kontrollera hos Teracom om det finns redan kända problem med din tv-sändare på Teracoms webbplats.

Hur kopplar man en ny fjärrkontroll till TV?

Tryck och håll ner knapparna ”OK” och samtidigt tills ”TV”-knappen blinkar två gånger. 5. Rikta fjärrkontrollen mot TV:n, tryck och håll ned den sifferknapp som motsvarar din TV-tillverkare i tabellen nedan. ”TV”-knappen kommer att blinka med jämna mellanrum medan fjärrkontrollen söker kontakt med TV:n.

Hur gör man kanalsökning på Samsung tv?

Installera kanaler på en Samsung TV

 1. Börja med att trycka på Start eller Meny-knappen på fjärrkontrollen.
 2. Välj därefter Inställningar följt av Utsändning > Autoinställning > Start.
 3. Du blir sedan ombedd att välja vilken signaltyp du har. ...
 4. Välj sedan vilken operatör du har och avsluta med Sök.

Kan inte styra tv med Telia fjärrkontroll?

Om TV:n inte är allt för gammal kan du styra den med Teliaboxens fjärrkontroll. Gå in på Meny (den lila knappen) och bläddra med Höger/Vänsterpilarna till Inställningar. Du får upp en meny där det ungefär på mitten står något i stil "styr din TV". där klickar du på högerpil och får valet PÅ eller Av.

Hur aktiverar man fjärrkontroll?

Du programmerar fjärrkontrollen via Inställningar i huvudmenyn. Stäng av eller sätt på ljudet Tryck för att växla mellan tv- box, dvd-spelare, tv-spel osv. För att aktivera denna funktion, programmera fjärrkontrollen via Inställningar i huvudmenyn. Färgknapparnas funktioner beskrivs i användargränssnittet.