:

Var ansöker man om patent?

Innehållsförteckning:

 1. Var ansöker man om patent?
 2. Vilket land har mest patent?
 3. Vilka möjligheter finns det att söka varumärkesskydd utomlands?
 4. Hur länge gäller ett godkänt patent?
 5. Hur mycket kostar det att ansöka om patent?
 6. Vem kan söka varumärkesskydd?
 7. Varför kan det vara viktigt att söka patent i flera länder?
 8. What is the European Patent guide?
 9. How do I register a European Patent?
 10. What languages are available in the EU for patents?
 11. Where does the European Patent Office (EPO) protect you?

Var ansöker man om patent?

För att söka bland svenska patent och patentansökningar kan du använda dig av Svensk Patentdatabas, som du också når via PRV:s webbplats.

Vilket land har mest patent?

Sverige ligger i den absoluta patenttoppen. Efter Schweiz ligger Sverige tvåa i världen räknat i antal patent per invånare, enligt statistik från europeiska patentverket EPO.

Vilka möjligheter finns det att söka varumärkesskydd utomlands?

Varumärke

 • Inom EU. Vill du skydda ditt varumärke i hela EU skickar du din ansökan till EU:s immaterialrättsmyndighet EUIPO. ...
 • Internationell registrering. ...
 • PCT-ansökan. ...
 • Europeisk ansökan. ...
 • Söka patent i enskilt land. ...
 • Direkt till ett enskilt land. ...
 • Inom EU. ...
 • Internationell registrering.

Hur länge gäller ett godkänt patent?

Patent gäller en begränsad tid, vanligen högst 20 år räknat från ingivningsdagen för ansökan. Ensamrätten gäller endast om patentet är i kraft. Du måste betala så kallade årsavgifter för att upprätthålla patentet.

Hur mycket kostar det att ansöka om patent?

Kostnaden för att få in en ansökan ligger vanligtvis mellan 40 0 kronor men det kan vara både högre och lägre. Det beror på hur mycket tid som krävs av patentrådgivaren. Vi skriver en ansökan som beskriver uppfinningen och den skickas till Patent- och registreringsverket, PRV.

Vem kan söka varumärkesskydd?

Ett varumärke ansöker man om hos PRV och det är ett kännetecken som utmärker din specifika vara eller tjänst och skiljer den från andras. Kan jag registrera ett varumärke när någon annan redan registrerat det som företagsnamn hos Bolagsverket?

Varför kan det vara viktigt att söka patent i flera länder?

Det kan vara en bra väg om du vet att din marknad är begränsad till få länder. Vill du söka patent i många länder kan det vara billigare att göra en internationell eller europeisk ansökan.

What is the European Patent guide?

The "European Patent Guide" has been designed to provide inventors, companies and their representatives with an outline of the procedure involved in applying for a European patent, offering practical advice to smooth the way through the various stages.

How do I register a European Patent?

For European-wide protection, you can register a European patentwith the European Patent Office(EPO). A European patent also needs to be validated by the national patent officein each country where protection is required. Depending on the country's law, you may have to provide translations or pay fees by a certain date.

What languages are available in the EU for patents?

Patents in the EU: Protection and registering - Your Europe Skip to main content English Available languages: ✖ български čeština Dansk Deutsch Eesti Ελληνικά English español français hrvatski italiano Latviešu Lietuvių magyar Malti Nederlands polski português română Slovenčina Slovenščina suomi svenska Search terms Menu Your Europe Business

Where does the European Patent Office (EPO) protect you?

The European Patent Office (EPO). Where does it protect you? The United States. When it comes to patents, Europe acts as a single country. When filing for a patent, you can choose to protect your innovation in just one country or all the countries that are part of the European Patent Convention (EPC).