:

Vad är acceptans kriterier?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är acceptans kriterier?
  2. Hur skriver man ett krav?
  3. Vem skriver acceptanskriterier?
  4. Vad är en Epic?
  5. Vad ingår i en kravspecifikation?
  6. Vad ska en Epic innehålla?
  7. Varför user story?
  8. Vad är funktionella och icke funktionella krav?
  9. Vad är en Epic i JIRA?
  10. Vilka agila metoder finns?

Vad är acceptans kriterier?

Acceptanskriterier kan beskrivas som de kriterier som en komponent eller ett system ska uppnå för att accepteras av en användare, kund eller liknande. I webbutveckling bidrar acceptanskriterier till att avgränsa uppdraget, beskriva vad som ska uppnås, för att kunna planera och som grund när man testar.

Hur skriver man ett krav?

Det finns många olika bra definitioner som beskriver hur en kravspecifikation ska skrivas, men alla har åtminstone en del gemensamt; dvs kärnan i en kravspec, nämligen kraven. Kraven delas upp i funktionella krav och icke funktionella krav (även kallade för kvalitetskrav).

Vem skriver acceptanskriterier?

User stories kan också skrivas av utvecklare för att beskriva icke-funktionella krav (säkerhet, prestanda, etc.) Innan en user story implementeras ska acceptanskriterier skrivas för att se till att målen med user story uppfylls.

Vad är en Epic?

Betyder att något är episkt. När något händer eller någon gör något storslaget så följs det ofta av uttrycket ”epic”.

Vad ingår i en kravspecifikation?

Kravspecifikationen handlar kort och gott om att tydligt beskriva Era idéer, tankar och önskemål om de uppgifter som hemsidan ska kunna hantera. Ni kan göra det i ett Word-dokument och eventuellt komplettera med arbetsflöden och skisser om Ni har väldigt specifika önskemål.

Vad ska en Epic innehålla?

Först tar man fram epics (övergripande user stories) som man sen bryter ner till user stories. På varje user story skapar man upp acceptance criterias för att tydliggöra för Utvecklingsteamet/testare vad dom ska byggas i sprinten.

Varför user story?

User stories är ett snabbt sätt att hantera kravställning utan att behöva skapa formella kravspecifikationer och administrativt arbete för att hålla dessa uppdaterade. User stories kan också skrivas av utvecklare för att beskriva icke-funktionella krav (säkerhet, prestanda, etc.)

Vad är funktionella och icke funktionella krav?

Icke funktionella krav kan ofta beskrivas som tekniska eller designrelaterade begränsningar i ett projekt. Till exempel är krav på stöd för en viss plattform sällan ett valbart krav, utan en absolut begränsning som projektet måste förhålla sig.

Vad är en Epic i JIRA?

Större aktiviteter "projekt" som löper över lång tid och där status och aktiviteter ligger i egna ärenden. Vanligtvis beskrivet på en eller flera Wiki-sidor. En Epic ändrar inte status regelbundet och behöver inte synas på vanliga tavlor. En Epic innehåller inga egna aktiviteter, endast ärenden (med ev.

Vilka agila metoder finns?

En enskild metod beskriver ett specifikt tillvägagångssätt, ett sätt att arbete på för att skapa värden. Några exempel på olika agila metoder som kan nämnas är Scrum, Lean Software Development, DSDM och XP där den vanligaste i nuläget är Scrum. Ordet Agile kommer från engelskan och betyder lättrörlig eller vig.