:

Hur fungerar tillgodoräkning?

Innehållsförteckning:

  1. Hur fungerar tillgodoräkning?
  2. Kan man tillgodoräkna sig kurser?
  3. Kan man tillgodoräkna högskolepoäng?
  4. Kan man tillgodoräkna examensarbete?
  5. Vilka kurser räknas som företagsekonomi?
  6. Hur mycket kan man tillgodoräkna?
  7. Vilka kurser har jag gått?
  8. Vad är en lärarexamen?
  9. Vilka ämnen ingår i företagsekonomi?
  10. Vad kursen företagsekonomi 1 handlar om?

Hur fungerar tillgodoräkning?

Om du läser ett program kan tillgodoräknandet därmed innebära att du får ett uppehåll i dina studier under motsvarande tid som du skulle ha läst kursen. Resultatet på kursen blir ett tillgodoräknande (T) och kursen betygssätts alltså inte.

Kan man tillgodoräkna sig kurser?

Kurser som inte ingår i ditt program måste tillgodoräknas för att kunna ingå i en yrkesexamen. Det gäller både kurser som du läst vid andra universitet/högskolor (inklusive utlandsstudier) och kurser du läst vid SLU (utanför programmet). Både obligatoriska och valbara kurser kan prövas för tillgodoräknande.

Kan man tillgodoräkna högskolepoäng?

Har du tidigare studier eller kunskaper från yrkesverksamhet som du tycker motsvarar utbildning vid Stockholms universitet kan du ansöka om tillgodoräknande. Det kan handla om att ersätta en specifik kurs eller delkurs som ska ingå i din utbildning eller om valfria kurser (högskolepoäng) i din examen.

Kan man tillgodoräkna examensarbete?

Vid tillgodoräknande av examensarbete ska du ange namnet på den kurs som du vill ansöka om tillgodoräknande för i fältet ”Kursens benämning på KI” och antalet högskolepoäng (hp) samt kursens kurskod. Viktigt att du fyller i inom vilket program du avser att tillgodoräkna dig kursen.

Vilka kurser räknas som företagsekonomi?

I företagsekonomiämnet ingår ämnen som marknadsföring, logistik, ekonomistyrning, redovisning, finansiering, organisationsteori, entreprenörskap och ledarskap. Företagsekonomi ett stort ämne med många studenter och kurser på grund- och avancerad nivå.

Hur mycket kan man tillgodoräkna?

Ett tillgodoräknande under pågående studier påverkar hur många högskolepoäng du läser och kan därmed påverka din rätt till studiemedel. Om du till exempel är antagen till 30 hp nuvarande termin, och tillgodoräknar 10 av dessa hp från en tidigare utbildning, kommer du bara att studera 20 hp denna termin.

Vilka kurser har jag gått?

För att kunna logga in med en kursdeltagarkod så måste man vara kopplad till ett företag. Din kontaktperson kan registrera dig som användare. Är du osäker på om företaget finns registrerat eller vem som är din kontaktperson så är du välkommen att ringa till vår support på 10, så hjälper vi dig.

Vad är en lärarexamen?

Lärarexamen avgör skolform och årskurs För att bli behörig att undervisa som speciallärare i grundskolans årskurs 7–9 krävs en lärarexamen som ger behörighet att undervisa i årskurs 4–6 eller 7–9 samt en speciallärarexamen.

Vilka ämnen ingår i företagsekonomi?

Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation, redovisning och kalkylering.

Vad kursen företagsekonomi 1 handlar om?

I kursen Företagsekonomi 1 får du lära dig ekonomiska begrepp och modeller. Du får kunskaper om hur en marknad fungerar och lär dig marknadsföring, kalkylering, bokföring och bokslut. Du lär dig hur företagen agerar i en modern marknadsekonomi och vilka krav samhället ställer på företagen genom lagar och förordningar.