:

Hur fungerar en Gulddetektor?

Innehållsförteckning:

  1. Hur fungerar en Gulddetektor?
  2. I vilka länder får man använda metalldetektor?
  3. När uppfanns metalldetektorn?
  4. Får man använda metalldetektor på egen mark?
  5. Får man använda metalldetektor på egen tomt?
  6. Hur använder man en metalldetektor?
  7. Får man köpa metalldetektor?

Hur fungerar en Gulddetektor?

PI – Puls Induktion perfekt för Guld Det är en detektor som använder en speciell teknik, sk Puls Induktion. PI tekniken är ofta förekommande i detektorer som är byggda just för guldjakt. Dom fungerar bättre i mineraliserad mark, och i saltvatten och ger större sökdjup.

I vilka länder får man använda metalldetektor?

Att få Metalldetektor tillstånd i Sverige är lite knepigare än i Många andra länder, men inte omöjligt. I Sverige kan du äga hur många metalldetektorer du vill men du får inte använda dem, det är ungefär så lagen ser ut. Det krävs tillstånd för att använda den till och med på din egen mark och din tomt.

När uppfanns metalldetektorn?

Metalldetektorn uppfinns Metalldetektorn uppfanns 1881 av Alexander Graham Bell, uppfinnaren av bland annat telefonen.

Får man använda metalldetektor på egen mark?

Kort vad lagen säger om metallsökare Metallsökare, eller metalldetektor, definieras i kulturmiljölagen som ”en apparat som kan användas för att på elektronisk väg spåra metallföremål under markytan”. Har du en apparat som träffas av denna definition krävs vanligen ett tillstånd från länsstyrelsen för att få användas.

Får man använda metalldetektor på egen tomt?

Som privatperson behöver du ha ett tillstånd från länsstyrelsen för att få använda en metallsökare. Detta gäller också om du är företagare och tänker använda metallsökaren i din verksamhet. Du kan tillstånd inom väl avgränsade områden och under en begränsad tid.

Hur använder man en metalldetektor?

En metalldetektor består av en spole som alstrar ett magnetfält när ström matas genom den. Ytterligare en eller flera spolar i direkt närhet av den första påverkas av magnetfältet genom induktion. När ett metallföremål förs in i magnetfältet orsakar störningen en förändring av induktionen som går att mäta.

Får man köpa metalldetektor?

I Sverige krävs det ett tillstånd från Länsstyrelsen för att få använda en metalldetektor, enligt Kulturmiljölagen (1988:950), 18 §. Vem som helst får köpa en metalldetektor, men du får inte använda den utan ett tillstånd – i så fall begår du ett lagbrott och blir polisanmäld.