:

Vad hände under den amerikanska revolutionen?

Innehållsförteckning:

  1. Vad hände under den amerikanska revolutionen?
  2. Hur såg Sovjetunionen på marshallhjälpen?
  3. Vad innebar självständighetsförklaringen 1776 för det politiska systemet i det nybildade USA?
  4. Vad hände med Sovjetunionen efter andra världskriget?
  5. Hur delade man upp Tyskland efter andra världskriget?

Vad hände under den amerikanska revolutionen?

Under den amerikanska revolutionen slår sig 13 brittiska kolonier i Nordamerika fria och skapar år 1776 ett nytt land: USA. De reagerar på orättvisor och blir de första kolonierna som frigör sig från en europeisk stormakt.

Hur såg Sovjetunionen på marshallhjälpen?

Samtidigt tackade länderna i Östeuropa nej till biståndet efter påtryckningar från Stalin och Sovjetunionen som inte ville riskera att länderna i Östeuropa skulle knytas närmare västblockets marknadsekonomi. Detta bidrog till att öststaternas återuppbyggning efter kriget kom att försenas och begränsas i sin omfattning.

Vad innebar självständighetsförklaringen 1776 för det politiska systemet i det nybildade USA?

Den 4 juli 1776 utfärdades den berömda självständighetsförklaringen i Philadelphia. I den utropades en egen suverän (självständig) stat: USA, United States of America (förenta staterna i Amerika). Händelsen innebar att de 13 kolonierna förklarade sig fria från Storbritannien.

Vad hände med Sovjetunionen efter andra världskriget?

Efter andra världskriget växte USA fram som världens mäktigaste stat - både militärt och ekonomiskt. Men Sovjetunionen hade skaffat sig en stark militär position i Central- och Östeuropa och var fast besluten att befästa och stärka den. Åren efter krigsslutet skärptes därför motsättningarna mellan stormakterna.

Hur delade man upp Tyskland efter andra världskriget?

1949 delades landet i två separata stater. Av de amerikanska, brittiska och franska zonerna bildades Västtyskland, Förbundsrepubliken Tyskland (BRD), och av den sovjetiska zonen bildades Östtyskland, Tyska demokratiska republiken (DDR). Även Berlin delades upp i Västberlin respektive Östberlin.