:

Vart finns det kameraövervakning?

Innehållsförteckning:

  1. Vart finns det kameraövervakning?
  2. Har polisen kamera?
  3. Får polisen filma i tjänsten?
  4. Hur många övervakningskameror har polisen?
  5. Får man filma i smyg?

Vart finns det kameraövervakning?

Kameraövervakning på platser som är upplåtna för allmänheten regleras enligt lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning. På sådana platser – torg och gator, butiker och köpcentra, skolgårdar med mera – krävs tillstånd från länsstyrelsen, som också är tillsynsmyndighet.

Har polisen kamera?

Modellerna är Volvo V90 respektive XC60 och varje bil har fem utåtriktade kameror som har 360 graders upptagningsområde. Kamerorna ska under 2022 successivt tas i drift. Det gäller även den kamera som har ljudupptagningsförmåga och som finns inne i bilen. Därefter tas radarsensorer för hastighetsmätning i drift.

Får polisen filma i tjänsten?

Det finns inte något generellt förbud mot att filma en polis i tjänsten i en offentlig miljö. Polisens rätt att säga till någon att sluta filma är enligt Polismyndighetens mening begränsad till situationer som faller inom ramen för polisverksamhetens ändamål och polisens uppgifter ( 1 och 2 §§ polislagen ).

Hur många övervakningskameror har polisen?

Bara 361 fasta kameror i hela Sverige. Så blev resultatet för polisens nationella kameraprojekt. Lokala politiker kallar det ett ”svek”.

Får man filma i smyg?

Då det inte finns ett generellt förbud mot att filma någon utan dennes samtycke måste smygfilmningen uppfylla rekvisiten för brottet kränkande fotografering. ”Tekniskt hjälpmedel” omfattar både stillbilder och videos/film. Filmningen är ”olovlig” om det saknas samtycke från den filmade.