:

Är det fortfarande besöksförbud på sjukhus?

Innehållsförteckning:

 1. Är det fortfarande besöksförbud på sjukhus?
 2. Vad gör man på en akutmottagning?
 3. När ska man åka in till akuten?
 4. Får man besöka anhöriga på sjukhus?
 5. Hur står det till med våra akutmottagningar?
 6. Måste man gå in själv på akuten?
 7. Kan närakuten skriva sjukintyg?
 8. Får man besöka inlagda på sjukhus?
 9. På vilka sätt involveras anhöriga närstående i patientens vård?

Är det fortfarande besöksförbud på sjukhus?

Vissa verksamheter har fortfarande besöksförbud. Ta hänsyn och följ alltid de anvisningar som finns lokalt hos olika verksamheter inne på sjukhuset. Du får anvisningar från personalen om var i lokalerna du får vistas och hur länge du får stanna. Både patienter och medföljare ska alltid följa dessa regler.

Vad gör man på en akutmottagning?

Sjukhusens akutmottagningar tar emot allvarliga akuta tillstånd, till exempel svår akut huvudvärk, bröstsmärtor, andningsbesvär, skallskador, medvetslöshet, benbrott, djupa sårskador och större blödningar. Alla patienter som kommer in till akutmottagningen prioriteras efter hur svårt sjuka de är.

När ska man åka in till akuten?

Akutmottagning. Du ska söka vård på en akutmottagning om du råkar ut för ett allvarligt olycksfall eller en plötslig svår sjukdom. Akutmottagningen finns på ett sjukhus och den är alltid öppen, dygnet runt.

Får man besöka anhöriga på sjukhus?

Om du är inlagd sjukhuset är anhöriga, vänner och barn välkomna att besöka dig. Det är ditt hälsotillstånd som avgör om besöken behöver begränsas. Besökstiderna varierar mellan olika avdelningar, se mer respektive avdelningssida.

Hur står det till med våra akutmottagningar?

Akutmottagningarna står inför stora utmaningar Det är problem att bemanna med erfarna sjuksköterskor, men även med specialistkompetenta läkare. De intervjuade vittnar om hög personalomsättning bland sjuksköterskor och sänkta krav på kompetensnivå vid nyanställning.

Måste man gå in själv på akuten?

Patienten ska alltså komma ensam till sitt besök på sjukhuset. Om det finns särskilda skäl att en patient behöver en medföljande ska det avtalas med mottagningen. Barn under 18 år bör ha en närstående eller vårdnadshavare med sig vid besöket.

Kan närakuten skriva sjukintyg?

Om behandling och rehabilitering med uppföljande besök eller upprepade insatser ges, har verksamheten övertagit behandlingsansvaret och ska skriva de intyg som patienten behöver.

Får man besöka inlagda på sjukhus?

Om du är inlagd på sjukhuset är anhöriga, vänner och barn välkomna att besöka dig. Det är ditt hälsotillstånd som avgör om besöken behöver begränsas. Besökstiderna varierar mellan olika avdelningar, se mer på respektive avdelningssida.

På vilka sätt involveras anhöriga närstående i patientens vård?

Du som är närstående ska få information om den som är sjuk inte kan ta emot informationen alls.

 • Rätt till information ni kan förstå Rätt till information ni kan förstå ...
 • Fast vårdkontakt och vårdplan. Fast vårdkontakt och vårdplan.
 • Tystnadsplikt gäller.
 • Stöd till närstående.