:

Hur mycket är Garantilön?

Innehållsförteckning:

  1. Hur mycket är Garantilön?
  2. Får chefer bonus?
  3. Är bonus lön?
  4. När betalas Garantilön ut?
  5. Kan man bli rik som frisör?

Hur mycket är Garantilön?

När uthyrningsbolagen inte har jobb till de anställda har personalen rätt till så kallad garantilön. Den ska vara 90 procent av den lön som den uthyrda haft under de senaste tre månaderna.

Får chefer bonus?

För de högsta cheferna kan bonusen vara så mycket som 40 procent av inkomsten. Om bonusen faller ut ökar inkomsten - om inte sänks den.

Är bonus lön?

Bonus är inte en garanterad grundlön och det är viktigt att komma ihåg. Lönesamtalet handlar om din fasta lön och din löneökning ska vara kopplad till din prestation utifrån företagets lönekriterier. Din bonus påverkar inte lönerevisionen och den speglar dessutom sällan din egen insats.

När betalas Garantilön ut?

Betalning enligt lönegarantin lämnas för fordringar som belöper på tiden före konkursen och inom en månad därefter. Fordringarna får inte ha intjänats tidigare än tre månader innan konkursansökan kom in till tingsrätten. Garantin gäller dock för en sammanlagd anställningstid om högst åtta månader.

Kan man bli rik som frisör?

Som anställd är man väldigt begränsad, det går inte att tjäna så mycket mer än det man gör. Visst, det går att sälja mer produkter men det är småpengar. Så jag rekommenderar alla frisörer att bli egenföretagare och jobba för sig själv.