:

Vad ingår i kardiovaskulära systemet?

Innehållsförteckning:

 1. Vad ingår i kardiovaskulära systemet?
 2. Vad är cirkulationssystem?
 3. Vilka blodkärl har tjockast väggar?
 4. Vad är kardiovaskulära centrat?
 5. Vilken del av blodet är det som stoppar blodet när man skadar sig?
 6. Vad heter de två stora kärlen som för bort syrefattigt blod från hjärnan?
 7. Varför behöver vi ha ett cirkulationssystem?
 8. Vad har Cirkulationsorganen för uppgift?
 9. Hur fungerar hjärtats retledningssystem gör även jämförelser med EKG?
 10. Vilken del av hjärtat arbetar med syrefattigt blod?
 11. Vilken uppgift har kapillärerna i systemet?
 12. Vad kallas det slutna system som hjärtat jobbar med?
 13. Hur mycket blod kan man förlora innan det är farligt?
 14. Vad är det för skillnad på vener och artärer?

Vad ingår i kardiovaskulära systemet?

Hjärta, lungor, blod och blodkärl utgör det kardiovaskulära systemet. Dess huvuduppgift är att förse kroppens organ och muskler med syrerikt blod.

Vad är cirkulationssystem?

Cirkulationssystemet transporterar syrgas och näringsämnen till celler och koldioxid och slaggprodukter från celler. Det är ett distributionsnät av blodkärl som är till för att upprätthålla balans i alla vävnader och organ i kroppen.

Vilka blodkärl har tjockast väggar?

Artärerna har tjockare och mer töjbara väggar än de blodkärl som leder blodet tillbaka till hjärtat, de kärlen kallas för vener. Venerna har tunnare väggar än artärerna.

Vad är kardiovaskulära centrat?

Det kardiovaskulära centrat får sin information från baroreceptorer belägna i sinus caroticus och i arcus aortae. Baroreceptorerna skickar kontinuerligt impulser till det kardiovaskulära centrat. Dessa impulser varierar med artärtrycket och speglar alltså trycket i kroppens stora artärer[2].

Vilken del av blodet är det som stoppar blodet när man skadar sig?

Blodplättarna stoppar blödningar Blodplättar kallas också trombocyter. De lever bara i några dagar. Blodplättarna innehåller olika ämnen som behövs för att blodet ska levra sig vid en skada. Blodplättarna gör att blodet kan levra sig.

Vad heter de två stora kärlen som för bort syrefattigt blod från hjärnan?

Två lungvener kommer från varje lunga. Lungvenerna leder syrerikt blod trots att de är vener. Alla andra vener leder syrefattigt blod. Venerna leder det syrefattiga blodet till hjärtat, och vidare till lungorna för att syresättas.

Varför behöver vi ha ett cirkulationssystem?

Hjärtat pumpar ut blodet i kroppens blodomlopp. Blodomloppet är ett system av blodkärl för transport av bland annat syre, näringsämnen och hormoner. Blodet för även bort avfallsprodukter som kroppen inte behöver, till exempel koldioxid.

Vad har Cirkulationsorganen för uppgift?

Blodet rengör vävnaderna och förser dem med livsviktigt syre. Detta möjliggörs av cirkulationsorganen där hjärtat, artärerna, kapillärerna och venerna samarbetar. På bilden har det syrsatta artärblodet som flödar bort från hjärtat röd färg och det syrefattiga blodet som flödar till hjärtat blå färg.

Hur fungerar hjärtats retledningssystem gör även jämförelser med EKG?

Retledningssystemet består av Sinusknutan, AV-knutan, His bunt, höger och vänster skänkel samt Purkinjefibrerna. Detta elektriska system ser till att hjärtats olika delar aktiveras i rätt ordning. Hjärtats hålrum och retledningssystemet.

Vilken del av hjärtat arbetar med syrefattigt blod?

Lungpulsådern leder syrefattigt blod Lungpulsådern utgår från höger kammare och delar upp sig i två lungartärer, en till varje lunga. Lungpulsådern innehåller syrefattigt blod trots att det är en artär.

Vilken uppgift har kapillärerna i systemet?

Väggarna i kapillärerna är så tunna att vätska, näringsämnen och avfallsprodukter kan passera genom dem. Blodet avger till exempel syre och näringsämnen till vävnaderna genom kapillärernas väggar. Samtidigt gör sig vävnaderna av med koldioxid och andra avfallsprodukter. Även vätska lämnar kapillärerna.

Vad kallas det slutna system som hjärtat jobbar med?

Hjärtat har ett elektriskt system – retledningssystemet – som gör att det dras ihop och blodet pressas ut i kärlsystemet. Retledningssystemet består av specialiserade hjärtmuskelceller som alstrar impulser till alla delar av hjärtmuskeln.

Hur mycket blod kan man förlora innan det är farligt?

En person som väger 70 kg har alltså knappt 5 liter blod. Ett litet barn på 20 kg har knappt 1,5 liter blod. Vid en blodförlust av 10-20 % av den totala blodvolymen reagerar kroppen - personen blir ofta blek och pulsen ökar. En blodförlust av 30 % av den totala blodvolymen kan innebära ett livshotande tillstånd.

Vad är det för skillnad på vener och artärer?

Artärer kallas de blodkärl som leder blodet från hjärtat ut till kroppens olika delar. Vener kallas de blodkärl som leder blodet till hjärtat från kroppens olika delar. Kapillärer heter de minsta kärlen längst ut som förbinder artärerna med venerna.