:

Hur mycket myrsyra?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket myrsyra?
 2. När behandla med myrsyra?
 3. När kom varroa till Sverige?
 4. Hur länge lever varroa?
 5. När ska man göra Varroabehandling?
 6. Hur farligt är myrsyra?
 7. När behandla med Thymol?
 8. Hur ser man Varroa?
 9. Hur sprids Varroa?
 10. Var sätter man Drönarramen?
 11. Vad gör man med myrsyra?
 12. Hur mycket oxalsyra?
 13. Kan man dö av myrsyra?
 14. Kan man äta myrsyra?
 15. Hur man förbereder Thymol?

Hur mycket myrsyra?

Använd din doseringsspruta för att få exakt mängd av vätskorna. Har man en exakt våg, kan man använda den. 120 gram vatten och 342 gram 85% myrsyra (1 ml myrsyra väger 1.22 gram). Märk flaskan/burken så att det inte sker en olycka i framtiden.

När behandla med myrsyra?

Bisamhällen kan således behandlas med myrsyra före ett sent drag om kvalstersituationen gör det absolut nödvändigt. Man måste emellertid vara medveten om möjligheten för förhöjda halter av myrsyra i honungen. Behandling med myrsyra skall inte ske vid temperaturer över 25 °C eller vid fuktig väderlek.

När kom varroa till Sverige?

Varroa påvisades första gången i Sverige på Gotland 1987. I dag finns de i bisamhällen över hela världen, med undantag av Australien, delar av Skandinavien och enskilda små öar (inklusive Åland). På Nya Zeeland upptäcktes varroa så sent som 2000.

Hur länge lever varroa?

Varroa föredrar att lägga ägg i drönarcellerna eftersom de tar längre tid på sig att kläckas än arbetarna. Under sommaren lever kvalstren i ungefär 2-3 månader. De överlever vintern genom att leva på vuxna bin men kan inte föröka sig eftersom bina inte lägger ägg.

När ska man göra Varroabehandling?

Det är inte så vanligt att behöver göra en annan varroabehandling i mars, april, maj och juni än drönarutskärningen. Oftast är varroa angrepsgraden under våren låg eller har samhället (vid en för hög angrepsgrad) inte överlevt vintern. Det blir det mer problematisk senare under säsongen.

Hur farligt är myrsyra?

Kontakt med myrsyra i stora koncentrationer kan orsaka lungödem och till och med leda till döden. Också njurskador är möjliga. Stänk av myrsyra i ögonen leder till allvarliga ögonskador. Ånga av myrsyra kan irritera ögonen och framkalla tårflöde.

När behandla med Thymol?

Tymol framställs naturligt av oljor från t. ex. timjan men tillverkas oftast syntetiskt eftersom det skulle bli för dyrt med timjanolja. Tymolbehandling av bisamhällen utförs vid mdeltemperaturer över 15°C, med färdiga preparat som t.

Hur ser man Varroa?

Varroakvalstret (Varroa destructor), är en parasit som lever på honungsbin. Den vuxna honan är rödbrun och mäter c:a 1,2 x 1,7 mm. Kvalstret, som lever av binas blodvätska (hemolymfa), angriper både vuxna bin och biyngel. Varroa kan bara föröka sig på biyngel.

Hur sprids Varroa?

Varroakvalstret livnär sig på kroppsvävnad hos puppor och vuxna bin och bidrar då till snabb spridning av viruset. Men bina kan också sprida viruset till varandra, främst när bina matar sina larver och när de rensar ut sjukt yngel från samhället.

Var sätter man Drönarramen?

En drönarram sätts in i kupan vid första vårinspektionen av sam- hället. Ramen bör ha kontakt med yngelklotet och placeras som visas i figuren på nästa sida. Det är inte nödvändigt att sätta vaxmellanvägg i den tredelade eller tvådelade ramen, men helramen bör man förse med mellanvägg präglad för drönarbygge.

Vad gör man med myrsyra?

Myrsyra (HCOOH) används även som konserveringsmedel inom fiskerinäringen, som råvara till färger och lim, som pH-neutraliserande komponent i rengöringsmedel, som metallbehandlingsmedel samt för bekämpning av varroakvalster i bisamhälllen.

Hur mycket oxalsyra?

Blandar man 75 g oxalsyrakristaller med ett kg socker och en liter vatten erhålls 1,66 liter färdig brukslösning, vilket räcker till behandling av drygt 50 samhällen. Se till att såväl sockret som oxalsyran är ordentligt löst i vattnet. Det går naturligtvis att blanda till en mindre mängd lösning.

Kan man dö av myrsyra?

Också njurskador är möjliga. Stänk av myrsyra i ögonen leder till allvarliga ögonskador. Ånga av myrsyra kan irritera ögonen och framkalla tårflöde.

Kan man äta myrsyra?

Relaterad information. Kan även tas upp genom huden och orsaka förgiftning om man får stänk på en väldigt stor hudyta. I hemmiljö förekommer myrsyra främst i vissa vårtmedel. Dessa förpackningar är dock mycket små, vilket utesluter risken för förgiftning genom hudupptag.

Hur man förbereder Thymol?

Halva dosen för en låda. Fördela thymolbitarna på ramarna i den översta lådan. Låt thymolbitarna ligga i upp till tre veckor. Det går också att lägga halva dosen först och efter sju till tio dagar den andra halvan.