:

Vilket smör ska man äta om man har högt kolesterol?

Innehållsförteckning:

  1. Vilket smör ska man äta om man har högt kolesterol?
  2. Hur mäts totalkolesterol?
  3. Vad är höga kolesterolvärden?
  4. Kan man mäta sitt kolesterol själv?
  5. Vad är normalt kolesterolvärde?
  6. Vad är högt LDL-kolesterol?

Vilket smör ska man äta om man har högt kolesterol?

Ät mer… Becel ProActiv räknas till nyttiga matfetter, då det är baserat på vegetabilisk olja med mycket omättat fett. Dessutom innehåller Becel ProActiv tillsatta växtsteroler som har en dokumenterad kolesterolsänkande effekt.

Hur mäts totalkolesterol?

Kolesterolvärdet mäts genom ett enkelt blodprov och sedan mäts halten LDL-kolesterol, HDL-kolesterol och triglycerider i blodet. För att analysera värdet måste läkaren ta hänsyn till patientens helhetsbild.

Vad är höga kolesterolvärden?

Höga halter av det skadliga så kallade LDL-kolesterolet i blodet kan bidra till åderförfettning. Det innebär att blodfetterna har lagrats i blodkärlens väggar så att blodkärlen blir stela och trånga. På längre sikt finns det risk för att blodkärlen täpps igen.

Kan man mäta sitt kolesterol själv?

Testet ska helst göras på fastande mage och går till så att du tar ett enkelt stick i fingret med lansetten som finns i förpackningen. Du applicerar sedan en droppe blod på teststickan och kan efter några minuter genom färgmatchning läsa av ditt kolesterolvärde.

Vad är normalt kolesterolvärde?

Vid en mätning får man en ganska bra uppfattning om halten bra och dåligt kolesterol. Det rekommenderade värdet för dåligt kolesterol är under 3,0 mmol/l och halten bra kolesterol över 1,0 mmol/l för män och över 1,20 mmol/l för kvinnor.

Vad är högt LDL-kolesterol?

LDL-kolesterol (Low Density Lipoprotein) är det "dåliga" kolesterolet som transporterar fettämnen från tarmen och runt i kroppen och som kan bilda avlagringar på insidan av blodkärlen. Höga nivåer av HDL skyddar mot hjärt- och kärlsjukdomar medan höga nivåer av LDL ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar.