:

Vad år det för datum i dag?

Innehållsförteckning:

  1. Vad år det för datum i dag?
  2. Hur räknar man ut vilken veckodag man år född?
  3. Hur man skriver ett datum?
  4. Hur är Fredagsbarn?
  5. Hur skrivs datum i olika länder?

Vad år det för datum i dag?

Händelser 7:e Juni.

Hur räknar man ut vilken veckodag man år född?

För att räkna oss fram till den 31/1 måste vi dra bort 29 ≡ 1 (mod 7) dagar; alltså är den 31/1 en torsdag. Därefter räknar vi oss fram till den 8/1 genom att dra bort 31 − 8 = 23 ≡ 2 (mod 7) dagar. Alltså är den 8/1 en tisdag. Hur gör vi för att räkna ut veckodagen för ett datum ett godtyckligt år?

Hur man skriver ett datum?

Skriv i första hand datum enligt mönstret ”(den) 13 december 2013”. Skriv alltid så i löptext. När utrymmet är begränsat, skriv datum med siffror enligt mönstret ”2013-12-13” eller ””. Ange alltid helt årtal; skriv till exempel inte ”11-12-13”.

Hur är Fredagsbarn?

Fredagsbarn är goda och givmilda. Fredagsbarn gör gärna gott. De som är födda på en fredag, är kärleksfulla och trofasta. De förstår att skapa ett lyckligt hem och har i regel tur med kärlek.

Hur skrivs datum i olika länder?

Datumformat

  • Enligt den internationella standarden ISO 8601 skrivs datum som år-månad-dag med årtalet i fyra siffror (exempelvis 2022-06-04). ...
  • I stora delar av Europa skrivs datum ofta som dag/månad/år (exempelvis 4/6/22).