:

Hur börjar narkolepsi?

Innehållsförteckning:

 1. Hur börjar narkolepsi?
 2. Hur är det att leva med narkolepsi?
 3. Finns det medicin mot narkolepsi?
 4. Vad kan orsaka narkolepsi?
 5. När upptäckte man narkolepsi?
 6. Kan narkolepsi gå över?
 7. Hur många drabbades av narkolepsi i Sverige?
 8. Kan man bota narkolepsi?
 9. Hur många dog av Pandemrix?
 10. Kan man få narkolepsi av Covid 19?
 11. Hur vanligt är narkolepsi?
 12. Hur länge sover man om man har narkolepsi?
 13. Har jag narkolepsi?

Hur börjar narkolepsi?

Narkolepsi uppstår när hjärnan har brist på ett ämne som gör att du håller dig vaken och som hjälper till att styra din sömn. Bristen kan uppstå om det så kallade immunförsvaret som skyddar mot infektioner påverkas. Det leder till skador på hypothalamus, som är ett område i hjärnan.

Hur är det att leva med narkolepsi?

Att leva med narkolepsi handlar många gånger om att vänja sig vid ovissheten. Det går inte att på förhand säga när ett sjukdomssymtom ska komma. Sjukdomen medför stora sociala problem och begränsningar i det dagliga livet, i skolan och i arbetslivet.

Finns det medicin mot narkolepsi?

Läkemedel. Centralstimulerande läkemedel som modafinil och metylfenidat kan användas för att lindra dagsömnighet. Antidepressiva läkemedel som t ex klomipramin och serotoninförstärkande läkemedel (SSRI-preparat) används för att förebygga kataplexiattacker. Mot hallucinationer används antidepressiva mediciner.

Vad kan orsaka narkolepsi?

Orsakerna till narkolepsi är inte helt klarlagda. Forskare har kommit fram till att en av orsakerna till störningen i hjärnans reglering av sömn och vakenhet är brist på hormonet orexin. Bristen på detta hormon beror på en autoimmun reaktion i kroppen.

När upptäckte man narkolepsi?

I samband med influensapandemin genomfördes en vaccinationskampanj som resulterade i att cirka 60 procent av befolkningen vaccinerades. En biverkningssignal om ökat antal fall av narkolepsi bland vaccinerade barn och ungdomar upptäcktes under sommar 2010 och konstaterades senare.

Kan narkolepsi gå över?

Sjukdomen går inte att bota men symtomen kan lindras med läkemedel. Den första beskrivningen av narkolepsi gjordes 1877 av den tyske neurologen Carl Friedrich Otto Westphal. Den franske neurologen Jean Baptiste Edouard Gélineau gav några år senare sjukdomen dess namn.

Hur många drabbades av narkolepsi i Sverige?

Man räknar med att 50 personer per 100 000 invånare har narkolepsi. Det motsvarar ungefär 4 500 personer i Sverige. År användes Pandemrix som vaccin mot influensa A(H1N1). Efter vaccinationen fick minst 350 barn och unga vuxna narkolepsi i Sverige.

Kan man bota narkolepsi?

Behandling/stöd Det finns ingen behandling som botar narkolepsi, men symtomen kan lindras med läkemedel och strategier för att förbättra sömnen och hantera dagtröttheten. Behandlingen är individuell och beror på symtomen. Det är viktigt med regelbundna sömnvanor och sju-åtta timmars sömn varje natt.

Hur många dog av Pandemrix?

Pandemrix visade sig senare vara kopplat till förhöjd risk för narkolepsi hos ungdomar i Sverige och Finland....H1N1-pandemin 2009.

UrsprungslandUSA, Central Mexico
Startdatummars 2009
Slutdatum10 augusti 2010
Antal döda284 000
OrsakH1N1/09-pandemiviruset

Kan man få narkolepsi av Covid 19?

Idag vet ingen hur, varför eller riktigt vad som är den utlösande faktorn för narkolepsi. Med Pandemrix i starkt minne väcks oro över detta så här i pandemi- och vaccinationstider. Att vi verkar ha en genetiskt predisponerad känslighet skapar ett behov av att hjälp med hur vi nu ska tänka.

Hur vanligt är narkolepsi?

Det vanligaste tecknet på sjukdomen är att man somnar okontrollerat, när som helst under dagen. Det är även vanligt med uppsplittrad nattsömn och så kallade kataplexiattacker; att man tappar muskelkraft tillfälligt, särskilt vid starka känsloyttringar. Totalt har cirka 4 200 personer narkolepsi i Sverige.

Hur länge sover man om man har narkolepsi?

Hos små barn kan ovanligt lång nattsömn eller fler sovstunder på dagen vara symtom på narkolepsi. För både narkolepsi typ 1 och typ 2 är det vanligt med en mycket dålig sömnkvalitet med uppsplittrad nattsömn, där man sover mellan 1-3 timmar åt gången.

Har jag narkolepsi?

Diagnosen ställs utifrån de typiska symtomen som är nedsatt sömnkvalitet, ökad dagtrötthet, sömnattacker och kataplexi. Trötthet och sömnighet är vanliga symtom vid andra sjukdomar och tillstånd, men hos personer med narkolepsi går tröttheten inte över.