:

Hur stort är Kambodja?

Innehållsförteckning:

  1. Hur stort är Kambodja?
  2. Vad är det för klimat i Kambodja?
  3. Hur många dog i folkmordet i Kambodja?
  4. Hur slutade folkmordet i Kambodja?
  5. Är Kambodja fattigt?

Hur stort är Kambodja?

181 035 km²Kambodja / Yta

Vad är det för klimat i Kambodja?

Klimatet i Kambodja är tropiskt med varierande våta och torra säsonger, och temperaturer mellan 21 - 35 ºC. Vädret påverkas av monsunvindarna som blåser in över landet från sydväst och Indiska Oceanen mellan maj - okt, från nordöst mellan nov - mars.

Hur många dog i folkmordet i Kambodja?

Bland kommunistiska regimers brott mot mänskligheten, står de röda khmerernas regim i Kambodja, åren , för de mest extrema. Enligt beräkningar dog mellan 1,5 och 1,7 miljoner människor, eller 20 procent av befolkningen, under de knappt fyra åren genom direkta avrättningar och svält orsakad av regimens politik.

Hur slutade folkmordet i Kambodja?

– 7 januari 1979Folkmordet i Kambodja / Period

Är Kambodja fattigt?

I Kambodja finns fortfarande många fattiga människor, men landet har gjort stora framsteg i kampen mot fattigdomen med tanke på hur ödelagt samhället var efter ett par decennier av krig, terror och konflikt. Klara förbättringar har gjorts i fråga om mödravård, spädbarnsvård och undervisning.