:

Vad är en Trevägskran?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är en Trevägskran?
  2. Vad gäller vid syrgasbehandling?
  3. Hur ofta ska en Trevägskran bytas?
  4. Kan oxygen självantända?
  5. Vad påverkar Saturationen?

Vad är en Trevägskran?

Exempel på kranblock. Trevägskranen består av ett kranhuvud med engångs skyddsproppar. Före påkoppling av infusionsaggregat desinfekteras öppningen och får därefter lufttorka 30 sekunder. Då infusionsaggregatet tas bort ersätts detta med en ny steril skyddspropp eller ett injektionsmembran.

Vad gäller vid syrgasbehandling?

Rökning, öppen eld eller glöd får inte förekomma i rum där oxygenbehandling ges. Fett som kommer i kontakt med oxygen vid högt tryck på exempelvis gasflaskor, kan självantända och brinna explosionsartat. Därför måste utrustning och verktyg som används vid oxygenbehandling vara fria från fett (till exempel smörjolja).

Hur ofta ska en Trevägskran bytas?

Trevägskran/ventiler, förlängning och förband byts i samband med PVK-byte eller var 72:a timme [10]. För att minska risken för komplikationer ska PVK ligga inne kortast möjliga tid och avlägsnas direkt efter avslutad behandling.

Kan oxygen självantända?

Olja och fett är särskilt farliga i närvaro av oxygen, eftersom de kan självantända och brinna explosivt.

Vad påverkar Saturationen?

Undersökningen kan visa sjukdomar och tillstånd som gör att syrehalten i blodet sänks. Det kan till exempel vara lungsjukdomar, hjärtsjukdomar och vissa infektioner. I vården av för tidigt födda barn används till exempel metoden för att hålla koll på andningen och blodcirkulationen.