:

Hur är politiken i Kanada?

Innehållsförteckning:

  1. Hur är politiken i Kanada?
  2. Vilket parti styr i Kanada?
  3. Hur mycket större är Kanada än Sverige?
  4. Vad är Kanadas National sport?
  5. Hur många procent är kristna i Kanada?

Hur är politiken i Kanada?

Kanada är en förbundsstat där makten delas mellan den federala regeringen och de tio provinsregeringarna. De tre nordliga territorierna – Yukon, Northwest Territories och Nunavut – har inte samma självständiga ställning som provinserna men har egna regeringar med betydande befogenheter.

Vilket parti styr i Kanada?

Kanadas parlament

Typ
Kammaresenaten o. underhuset
Ledning
MonarkElizabeth II
GeneralguvernörMary Simon

Hur mycket större är Kanada än Sverige?

Kanada är världens näst största land efter Ryssland – 22 gånger större än Sverige.

Vad är Kanadas National sport?

Sport i Kanada förknippas för de flesta med ishockey. Kanadensarna själva säger ofta bara "hockey" om ishockey, och många tänker även på ishockey då någon nämner Kanada. Nationalsport var fram till 1994 lacrosse. Det året enades man om att göra lacrosse till Kanadas nationalsport för sommaren, och ishockey för vintern.

Hur många procent är kristna i Kanada?

Majoriteten av den kanadensiska befolkningen är kristen och representerar 67% av kanadensarna. Den romersk-katolska kyrkan är den viktigaste valören bland kristna i Kanada. Som andel av befolkningen följs kristendomen av människor utan religion som utgör 24% av befolkningen.