:

Vilka joner bildar inte fällningar?

Innehållsförteckning:

  1. Vilka joner bildar inte fällningar?
  2. Hur mycket fällning bildas?
  3. Vad händer vid fällning?
  4. Varför löser sig natriumklorid i vatten?
  5. Är natriumnitrat lättlösligt?

Vilka joner bildar inte fällningar?

Nitratjoner bildar aldrig fällning. Om det bildas en vit fällning när silvernitratlösning sätts till ett vattenprov av okänd sammansättning måste ytterligare tester tillgripas för att kunna fastställa att den bildade fällningen är silverklorid.

Hur mycket fällning bildas?

Re: [KE 1/A] Beräkna massan hos fällning c=n/v är en bra formel att använda sig av. Eftersom du har mindre silvernitrat än natriumklorid kommer silvernitratets substansmängd att begränsa mängden fällning som bildas. Har du substansmängden AgCl som bildas kan du enkelt få fram massan.

Vad händer vid fällning?

Överallt i lösningen bildas ett svårlösligt ämne. Molekylerna klumpar genast ihop sej till små korn och det är fällningen.

Varför löser sig natriumklorid i vatten?

Salter är uppbyggda av joner. Koksalt, NaCl, består till exempel av positiva Natriumjoner, Na+, och negativa kloridjoner, Cl-. Bindningen mellan jonerna är stark, men rör vi ned salt i vatten bryts bindningen och saltet finfördelas i vattnet, vi får en klar lösning.

Är natriumnitrat lättlösligt?

Vi kan nu konstatera att salterna natriumklorid, silvernitrat och natriumnitrat är lättlösliga i vatten. Silverklorid är däremot ett mycket svårlösligt salt.