:

Var Kambodjas granne?

Innehållsförteckning:

  1. Var Kambodjas granne?
  2. Hur många dog i Kambodja?
  3. Vad hände efter folkmordet i Kambodja?
  4. Vem var de röda khmerernas ledare och vad hände med honom efter att det Demokratiska Kampuchea besegrats av vietnameserna?
  5. Vad ville Röda khmererna uppnå med sina åtgärder?

Var Kambodjas granne?

Landet gränsar i väst mot Thailand, i norr mot Laos och mot Vietnam i öst. I sydväst har landet en kust mot Thailandviken.

Hur många dog i Kambodja?

Bland kommunistiska regimers brott mot mänskligheten, står de röda khmerernas regim i Kambodja, åren , för de mest extrema. Enligt beräkningar dog mellan 1,5 och 1,7 miljoner människor, eller 20 procent av befolkningen, under de knappt fyra åren genom direkta avrättningar och svält orsakad av regimens politik.

Vad hände efter folkmordet i Kambodja?

Mardrömmen får ett slut - folkmordet upphör Detta helvete på jorden pågick bara några år, från april 1975 till januari 1979, då vietnamesiska styrkor intog Phnom Penh och stora delar av övriga Kampuchea, som sedan bytte namn tillbaka till Konungariket Kambodja. (Vietnams ockupation pågick till 1989.)

Vem var de röda khmerernas ledare och vad hände med honom efter att det Demokratiska Kampuchea besegrats av vietnameserna?

Den vietnamesiske ledaren Ho Chi Minh, som fått sin skolning i Frankrike, fick 1930 i uppdrag av den kommunistiska internationalen, Komintern att bilda det Indokinesiska kommunistpartiet (IKP).

Vad ville Röda khmererna uppnå med sina åtgärder?

Officiellt namn var Kampucheas kommunistiska parti () och Demokratiska Kampucheas parti (). Rörelsens huvudsakliga grund var radikal kommunism och kambodjansk nationalism, där ett av målen var att bygga ett självständigt socialistiskt land baserat på jordbruk och en självförsörjande basindustri.