:

Vad säljer Kanada?

Innehållsförteckning:

  1. Vad säljer Kanada?
  2. Kan man dricka vattnet i Kanada?
  3. Vilka varor importeras i Kanada?
  4. Vad finns det för likheter mellan Sverige och Kanada?
  5. Vad odlar man i Kanada?
  6. Vad tillverkar man i Kanada?

Vad säljer Kanada?

Några av landets största industrier är gruvdrift, vattenförsörjning, skogsbruk, energi, olja och gas, vilket passar fint med Sveriges kompetensområden. Den kanadensiska hälsovården påminner också om Sveriges offentligt finansierade sjukvårdssystem.

Kan man dricka vattnet i Kanada?

I Nordamerika är det bara Kanada, Grönland och USA som det är säkert att dricka vattnet i. Ska du resa till Mexiko och Karibien bör du inte dricka kranvattnet.

Vilka varor importeras i Kanada?

Huvuddelen av produkterna är verkstadstekniska produkter, fordon och kemikalier. Från Kanada importeras olja, ibland i form av oljesand eller raffinerad via USA. Från Kanada importeras också mycket mineraler, ädelsten och metaller.

Vad finns det för likheter mellan Sverige och Kanada?

HAR MÅNGA LIKHETER Det nya frihandelsavtalet Ceta öppnar också upp för nya affärsmöjligheter länderna emellan. Även om Kanada ligger i Nordamerika och att majoriteten av befolkningen bor inom tjugo mil från gränsen till stormakten USA, så finns det mycket som påminner om Europa och Sverige.

Vad odlar man i Kanada?

Ungefär sju procent av Kanadas yta är uppodlad. Jordbruksmarken är i hög grad koncentrerad till prärien i Saskatchewan, Alberta och Manitoba. Där odlas främst vete, korn och oljeväxter, varav en stor del går på export. På västkusten i British Columbia odlas korn, sojabönor och andra grönsaker samt frukt.

Vad tillverkar man i Kanada?

Kanadas industri har byggts upp kring landets rika råvarutillgångar, billig energi och närheten till viktiga marknader. Industrin är främst koncentrerad till södra Ontario och till Québec. Bil- och stålindustrin har sitt säte i storstäderna kring Lake Ontario. I Quebec är flygindustrin stark.