:

Vilka 4 segment är ryggmärgen uppdelad i?

Innehållsförteckning:

  1. Vilka 4 segment är ryggmärgen uppdelad i?
  2. Har jag brutit ryggen?
  3. Vad är viktigt att tänka på vid omhändertagandet av en patient då det finns risk för skador på halskotpelaren?
  4. Vad är Ryggmärgssegment?
  5. Hur känns det att bryta ryggen?

Vilka 4 segment är ryggmärgen uppdelad i?

Ryggmärgen är uppdelad i olika segment: Spinalnerver från halssegmenten går främst till muskler i armarna, spinalnerver från bröstsegmenten går till bålens muskler medan spinalnerverna från ländsegmenten går till benen. Från sittbenssegmenten utgår nerver som är viktiga för blås- och tarmfunktion.

Har jag brutit ryggen?

Symtom. Kotkompression innebär att skelettet i en kota pressas ihop. Du märker oftast att du har fått en kotkompression genom att det gör ont i ryggen efter att du har fallit eller halkat. Det kan göra ont i två till tre månader.

Vad är viktigt att tänka på vid omhändertagandet av en patient då det finns risk för skador på halskotpelaren?

Ca 5 % av alla patienter med skallskada har även skada i halskotpelaren. Samtliga patienter med halsryggtrauma eller betydande skallskada ska utredas akut med spiral-CT halsrygg som del i traumaprogrammet (se även översikt Skallskador, medelsvåra (GCS 9-13)).

Vad är Ryggmärgssegment?

På ryggmärgens yta finns inga spår av någon segmentering men av praktiska skäl brukar man ändå dela upp ryggmärgen i 31 ryggmärgssegment eller neuromerer. Från varje segment utgår symmetriskt två bakre sensoriska och två främre motoriska ryggmärgsrötter (radix medullae spinalis).

Hur känns det att bryta ryggen?

Symtom. Kotkompression innebär att skelettet i en kota pressas ihop. Du märker oftast att du har fått en kotkompression genom att det gör ont i ryggen efter att du har fallit eller halkat. Det kan göra ont i två till tre månader.