:

Vad innebär vajrayana?

Innehållsförteckning:

  1. Vad innebär vajrayana?
  2. Vilka är de viktigaste likheterna mellan hInayana och mahayana?
  3. Vad är skillnaden mellan en Buddha och Buddha?
  4. Vad menas med att Buddha blev upplyst?
  5. What is the difference between Jesus and Buddha?
  6. Who threatened the life of Jesus and Buddha?
  7. Are Jesus and buddha enlightened beings?
  8. Is the New Testament a copy of the history of Buddha?

Vad innebär vajrayana?

Vajrayana baserar sig på konceptet upaya — provisoriska lärdomar. I vajrayana relaterar detta främst till tantriska, mahamudra och dzogchen utövanden. Vajrayana menar att dessa tekniker gör att utövaren på kortare tid når upplysning, i vissa fall inom enbart ett liv.

Vilka är de viktigaste likheterna mellan hInayana och mahayana?

De kallar sig själva "Den stora vagnen" - mahayana. Mahayana kallar den första gruppen för "Den lilla vagnen" - hinayana, eftersom de tycker att det är många färre som kan åka med på deras resa mot upplysning. Den första gruppen gillar inte namnet hInayana utan kallar sig istället för "De äldstes lära" – theravada.

Vad är skillnaden mellan en Buddha och Buddha?

Det fanns buddhor före Buddha som även de hade insyn i dharma. Men genom att verkligen förstå och kunna förklara dharma för människor bidrog Buddha på ett alldeles eget sätt. Buddha: En person som nått nirvana (upplysning). För buddhister är Siddharta Gautama den främste bland alla buddhor.

Vad menas med att Buddha blev upplyst?

I sex år levde han i ensamhet. Han bad, fastade och plågade sin kropp. Han satt oftast i djupa tankar och plötsligt en dag fick han klart för sig hur man skulle leva för att bli fri från allt lidande i världen. Efter detta kallade han sig för Buddha, den upplyste.

What is the difference between Jesus and Buddha?

Buddha taught the dharma (the way or teaching) to many others, but he never claimed to overcome death through his own death or to offer life through his own life. He only pointed the way to nirvana whereas Jesus opened the door to heaven.

Who threatened the life of Jesus and Buddha?

The life of Jesus was threatened by King Herod. (Matth. 2:1) – The life of Buddha was threatened by King Bimbarasa. (History of Buddha by Beal pp. 103-104) When Jesus was a young boy we are told that the learned religious teachers were astonished at his understanding and answers.

Are Jesus and buddha enlightened beings?

Accepting both Jesus and Buddha as enlightened beings is taken to be nonjudgmental, inclusive, and affirming of both Christians and Buddhists. Why bother considering one teacher above the other — especially in our contemporary pluralistic culture?

Is the New Testament a copy of the history of Buddha?

It has been declared that history of Jesus, as portrayed in the New Testament, is a copy of the history of Buddha: