:

Får man plocka löv från träd?

Innehållsförteckning:

 1. Får man plocka löv från träd?
 2. Får man ta näver från träd?
 3. Får man gå in i hagar?
 4. Får man avverka enar?
 5. Får man ta näver från Björk?
 6. Var får man plocka björkris?
 7. Får man plocka Ljung i skogen?
 8. Får man gå på Vall?
 9. Får man klappa hästar i hage?
 10. Får man klappa hästar i hagar?
 11. Får man ta betalt för längdspår?

Får man plocka löv från träd?

Enligt 14 § i strafflagen får du inte bryta av kvistar från växande träd eller från färska kullfallna träd utan markägarens tillstånd. Du får heller inte ta kvistar, rötter, näver, bark, löv, bast eller kåda från träd och inte plocka ollon, kottar eller nötter från dem. Du får inte samla hyggesrester utan lov.

Får man ta näver från träd?

Du får inte ta kvistar, grenar, näver, bark, löv, ollon, nötter eller kåda från växande träd. Naturligtvis får du inte heller ta buskar eller fälla träd. Däremot får du plocka vilda bär, blommor och svamp, nedfallna grenar och torrt ris på marken.

Får man gå in i hagar?

Får jag gå in i hagen? Ja det får du, men glöm inte att stänga grinden efter dig. Får jag klappa djuren i hagen? Be djurägaren om lov!

Får man avverka enar?

Är enbusken fridlyst eller fredad? Nej, inte generellt. Enen anses ha en livskraftig förekomst i Sverige. Se mer på Naturvårdsverkets hemsida (länken nedan).

Får man ta näver från Björk?

Gör man det fel kan björken angripas av bland annat rötsvamp och förstöras. Man tar näver när björken savar, oftast veckorna kring midsommar. Näver kan antingen tas i flak eller i remsor. Man får loss flaken genom att skära en lodrätt skåra med kniv, och sedan fläka av nävern.

Var får man plocka björkris?

– Ska du bryta av kvistar och ta ris måste du alltid ha markägarens tillstånd säger Granbo. Genom allemansrätten får man vistas fritt i skog och mark, med största försiktighet. Vill man plocka ris och kvistar måste man först fråga markägaren om lov.

Får man plocka Ljung i skogen?

Du får plocka vilt växande blommor, bär och svamp i naturen, men vissa växter är fridlysta och de får du inte plocka. Särskilda regler gäller i nationalparker och naturreservat. Man får bara plocka de blad och bär som årligen reproduceras, det vill säga, som inte skadar växten genom plockningen.

Får man gå på Vall?

En ren stubbåker går till exempel oftast att beträda, medan en stubbåker med insådd vall är helt förbjuden att beträda eftersom insådden (gräs till djurfoder) då trampas ner och ogräset tar över.

Får man klappa hästar i hage?

Ja, om det handlar om hästar i en hage som står vid staketet och själva söker kontakten. Dvs. man går inte in i hagen för att klappa, men står djuren vid staketet och vill bli klappade så känns det helt okej. Abslout inte klappa utan att fråga först.

Får man klappa hästar i hagar?

– Att gå in till en hage med djur du inte känner sker på egen risk. Hästar med föl eller kor med kalvar kan bli ilskna om du kommer dem nära.

Får man ta betalt för längdspår?

Vi har en så kallad "allemansrätt" i Sverige, men finns inga lagar som säger att du får göra vissa saker som anses vara "allemansrätt" för det. Klart dom får ta ut en avgift för underhåll av spår!