:

När kan man säga upp sin bilförsäkring?

Innehållsförteckning:

  1. När kan man säga upp sin bilförsäkring?
  2. Hur sent kan man säga upp en försäkring?
  3. Kan man säga upp försäkring på nätet?
  4. Är det bindningstid på bilförsäkring?
  5. När kan man säga upp sin hemförsäkring?
  6. Hur länge är man bunden till en försäkring?
  7. Kan man ångra en försäkring?

När kan man säga upp sin bilförsäkring?

Som regel kan du bara byta din hem-, villa- bil- och andra sakförsäkringar på huvudförfallodagen. Vilken dag som är huvudförfallodag står i ditt försäkringsavtal. Det spelar ingen roll om du betalar försäkringen per månad eller per halvår, du måste ändå vänta till huvudförfallodagen.

Hur sent kan man säga upp en försäkring?

Ångertiden är 14 dagar räknat från den dag avtalet ingicks. För personförsäkringar räknas ångertiden från det att du som kund får kännedom om att försäkringsavtalet har ingåtts. Ångertiden är 30 dagar för livförsäkring och 14 dagar för övriga personförsäkringar.

Kan man säga upp försäkring på nätet?

​Om du vill säga upp försäkringen​​ Om du vill höja försäkringsbeloppet (gäller det sjuk- och olycksfallsförsäkring ​kan du dock göra det direkt på Mina sidor)

Är det bindningstid på bilförsäkring?

Ett försäkringsavtal löper i regel 12 månader i taget, oavsett om man betalar månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis eller helårsvis. Brytdatumet på en bilförsäkring kallas huvudförfallodag eller årsförfallodag, och det är här man kan byta försäkringsbolag på bilen.

När kan man säga upp sin hemförsäkring?

Du kan avsluta försäkringen när du inte längre äger det du har försäkrat eller när försäkringen har sin så kallade huvudförfallodag (den dagen då din försäkring förnyas, vanligen en gång om året).

Hur länge är man bunden till en försäkring?

Ett försäkringsavtal löper i regel 12 månader i taget, oavsett om man betalar månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis eller helårsvis. Brytdatumet på en bilförsäkring kallas huvudförfallodag eller årsförfallodag, och det är här man kan byta försäkringsbolag på bilen.

Kan man ångra en försäkring?

Enligt lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har en konsument möjlighet att ångra ett köp av försäkring på distans (t ex telefon eller Internet) eller vid hemförsäljning och ångerfristen är 14 dagar.