:

Hur fungerar Malfälla?

Innehållsförteckning:

  1. Hur fungerar Malfälla?
  2. Hur effektiva är Malfällor?
  3. När kläcks pälsänger?
  4. Kan Fuktbaggar flyga?
  5. Vad gillar inte pälsängrar?

Hur fungerar Malfälla?

Fällorna avger feromon som lockar till sig malhanarna. När de kommer i kontakt med klisterarket fastnar de och dör. En fälla är aktiv i ca 6 – 8 veckor och täcker en yta av ungefär 15 kvadratmeter. Kom ihåg att feromonfällor enbart lockar till sig fullvuxna malfjärilar.

Hur effektiva är Malfällor?

Feromonet verkar effektivt på de fyra vanligaste sorterna av klädesmal och pälsmal. Mottlock malfälla kan användas förebyggande och fångar då tidigt förhoppningsvis upp de malar som förirrat sig in i din bostad innan de hunnit lägga larver.

När kläcks pälsänger?

Pälsängerhonan lägger 50-100 ägg och de kläcks efter 6-22 dagar, beroende på hur varmt det är. Ju varmare det är, desto fortare går det. Larverna lever sedan i mellan 6 månader och 3 år, innan de förpuppas och förvandlas till skalbaggar. Har de gott om näringsrik mat tar det kortare tid för dem att bli puppor.

Kan Fuktbaggar flyga?

Beror på: Sprids främst genom livsmedel och resande. Kan flyga in under sommaren. Upptäck: Matvaror. Baggen är fem millimeter lång, larverna är gulaktiga.

Vad gillar inte pälsängrar?

Rödceder mot pälsängrar Det är också effektivt att säkra garderoben med rödcederspray eller rödcederolja. Pälsängrar ogillar doften och vill inte vara där det luktar rödceder.