:

Vem har gjort webbsidan om djurförsök?

Innehållsförteckning:

  1. Vem har gjort webbsidan om djurförsök?
  2. Vem har gjort djurförsök?
  3. Hur går djurförsök till?
  4. Hur många djur plågas varje år?
  5. Är djurförsök info ett företag?
  6. Hur länge har man gjort djurförsök?

Vem har gjort webbsidan om djurförsök?

Om sajten. Sajten är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och åtta svenska universitet. Många har åsikter om djurförsök men kunskapen om vad djurförsök egentligen innebär eller hur de regleras varierar mycket. Här har vi som arbetar med forskning och forskningsfrågor ett ansvar att informera.

Vem har gjort djurförsök?

Djurförsök.info är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och åtta svenska universitet. Djurförsök i forskning är en svår och känslig fråga. Därför finns vi här för att sprida information om vad, hur och varför.

Hur går djurförsök till?

Vi vill ersätta djurförsöken med bättre metoder Ett exempel: Allergitester på möss och marsvin för att undersöka om ett ämne och orsakar allergi, är ett område där djurtester har fungerat rätt bra ur vetenskapligt perspektiv; djurtesterna beräknas förutsäga risk för hudallergi korrekt i ca 73 % av fallen [1].

Hur många djur plågas varje år?

Sju miljoner djur plågas i Sverige – varje år.

Är djurförsök info ett företag?

Djurförsök är en verksamhet som är strikt reglerad och som lyder under svenska lagar och EU-lagar om djurskydd. Djurförsök får bara användas när det inte finns några alternativa metoder.

Hur länge har man gjort djurförsök?

Användningen av djur i försök ökade explosionsartat under 1900-talet, men människan har använt djur i forskning i mer än två tusen år. De första kända djurförsöken var anatomiska studier som utfördes av Aristoteles och Erasistratus i Grekland 3 år f.kr.