:

Hur hög framledningstemperatur ska man ha?

Innehållsförteckning:

  1. Hur hög framledningstemperatur ska man ha?
  2. Vad styr framledningstemperatur?
  3. Vilket tryck i vattenburen golvvärme?
  4. Vilken värmekurva golvvärme?
  5. Vilket flöde ska man ha i golvvärme?
  6. Vad är Gradminuter värmepump?

Hur hög framledningstemperatur ska man ha?

För hög temperatur leder också till ökad energiförbrukning. Därför ska varmvattentemperaturen inte vara högre än nödvändigt, helst aldrig över 55 grader, optimalt är om den ligger på 45-50 grader.

Vad styr framledningstemperatur?

Det är utifrån värmekurvan som värmepumpen bestämmer temperaturen på vattnet till värmesystemet (framledningstemperaturen) och därmed inomhustemperaturen. Du kan här välja värmekurva och även avläsa hur framledningstemperaturen ändras vid olika utetemperaturer.

Vilket tryck i vattenburen golvvärme?

Normen kräver att rören ska klara en temperatur på 70ºC och ett tryck på 6 bar under minst 50 år, utan att påverkas.

Vilken värmekurva golvvärme?

Värdet vid 0 grader skall normalt ligga på ca 29 grader med golvvärme. Värdet vid -20 grader skall normalt ligga på ca 36 grader med golvvärme. För radiatorer kan behovet vara lite högre, och det blir då dessa som styr vilken kurvlutning du måste ha.

Vilket flöde ska man ha i golvvärme?

En förutsättning för att golvvärmen ska vara själv- reglerande är att fastighetens värmebehov inte överstiger 30W/m2. Vidare får inte fastighetens värmebehov variera i någon större utsträckning mellan olika våningsplan, rum eller zoner eftersom samma framledningstemperatur används för hela golvvärmeinstallationen.

Vad är Gradminuter värmepump?

SV: Gradminuter, förklaring tack! 10 graders avvikelse mellan börvärde och ärvärde i 1 minut = 10 gradminuter. 2 graders avvikelse mellan börvärde och ärvärde i 1 minut = 2 gradminuter. 2 graders avvikelse mellan är och börvärde (stabilt under en längre tid) ger ca 0.66°C tempsänkning eller temphöjning i huset.