:

Vilka psykiska symptom kan uppstå hos en cancersjuk?

Innehållsförteckning:

  1. Vilka psykiska symptom kan uppstå hos en cancersjuk?
  2. Vad är Cancerrehabilitering?
  3. Kan oro ge cancer?
  4. Hur bemöter man en patient med cancer?
  5. Kan man få cancer av trauma?

Vilka psykiska symptom kan uppstå hos en cancersjuk?

Cancer påverkar ofta livet mycket. Det är vanligt att bli ledsen, nedstämd, orolig eller arg. Många kan känna sig stressade eller får svårt att koncentrera sig eller att komma ihåg saker. Det är också vanligt att börja fundera mycket över sådant som har varit och över framtiden.

Vad är Cancerrehabilitering?

Cancerrehabilitering är allt som kan göra att livet blir så bra som möjligt före, under och efter behandlingen av sjukdomen. Rehabilitering vid cancer är alla åtgärder som kan minska de besvär eller problem som sjukdomen kan orsaka på olika sätt.

Kan oro ge cancer?

Vi vet även att stress kan öka risken, påskynda och förvärra en cancersjukdom, samt att stress och ångest även innebär en förhöjd risk för många andra folksjukdomar. Forskning visar att svår stress, som ett trauma, kan öka risken för livmoderhalscancer.

Hur bemöter man en patient med cancer?

Respektfull öppenhet är lika viktig på jobbet som i familjen när någon får cancer. Visa att du bryr dig om den som blivit sjuk och vill veta hur personen har det. Låt personen prata om sjukdomen om han eller hon vill. Arbetskamrater och chefer kan vara till stöd genom att ha förståelse för det.

Kan man få cancer av trauma?

Forskning visar att svår stress, som ett trauma, kan öka risken för livmoderhalscancer. Professionen bör inse att många cancerpatienter drabbas av svåra psykologiska besvär, kanske redan så tidigt som vid diagnos, och att allvarliga besvär kan leda till svåra konsekvenser för patienten.