:

Hur mycket får en kemist i lön?

Innehållsförteckning:

  1. Hur mycket får en kemist i lön?
  2. Hur lång tid tar det att bli kemist?
  3. Vad kan man jobba med inom biokemi?
  4. Vad gör en Processkemist?
  5. Vad gör en analytisk kemist?

Hur mycket får en kemist i lön?

Medellönen i Sverige ligger på SEK 43 900:- i månaden, SEK 43 000:- för kvinnor och SEK 44 900:- för män. Ofta börjar kemister att jobba som labbassistenter eller QC (Quality Control). Ingångslönerna varierar i snitt mellan 30 000:- till 35 000:- tusen kronor i månaden beroende på företag.

Hur lång tid tar det att bli kemist?

Utbildningens längd Du läser först något treårigt kandidatprogram med inriktning mot kemi, därefter kan du fortsätta på ett tvåårigt masterprogram. Många kemister väljer också att fortsätta på en forskarutbildning för att doktorera.

Vad kan man jobba med inom biokemi?

Biokemist arbetar på gränsen mellan biologi och kemi och specialiserar sig ofta inom ett visst avgränsat vetenskapsområde, tex inom proteinrening. Kunskaper i både kemi och biologi krävs. Exempel på yrkestitel är "miljökemist / biokemist inom grundvatten i berg" eller "analytisk biokemist".

Vad gör en Processkemist?

Utvecklar teorier, modeller och metoder samt utformar praktiska tillämpningar inom kemi. Leder experiment, analyserar och värderar data i laboratoriemiljö. Informerar, ger råd samt utfärdar anvisningar och tillstånd. Utvecklar och provar kemiska produkter och processer.

Vad gör en analytisk kemist?

Analytisk kemist analyserar ofta prover och ibland krävs det att göra provanalyser med mycket korta svarstider, därför kan även arbete på de så kallade "obekväma arbetstider", i vissa fall även nattetid, förekomma. Arbetet kan bestå av rutinanalyser av ex. jord och vatten.